Kravene som stilles til hvordan lokalene til politi, ambulanse og brannvesen har endret seg veldig mye de siste 10 årene. Nå søker politiet i Solør etter nye lokaler som kan dekke de kravene.

- Dagens lokaler tilfredsstiller ikke de kravene som er i dag, vi trenger nye kontorer, brede avhørsrom, garasje og lager, sier lensmann Jørn Flatha.

Behov for nye lokaler har blitt lagt ut på anbud, og de som er interessert kan melde seg på. 

- Det har allerede hvert flere innom som har tilbydd politiet lokaler, og det kan hende dagens huseier har lyst til å bygge ut, sier Flatha.

Bør romme OPPTIL 30 ansatte

Dagens politi i Solør har omlag 18 ansatte, og lensmannen ønsker at de nye lokalene skal kunne romme 20 til 30 personer.

- Vi ønsker at det skal være rom for økning, og at hvis det behov for flere politiansatte i Solør så skal det være plass. Plass er noe vi ikke har i dag, sier Flatha.

Åsnes kommune skal bygge et helt nytt beredskapsenter på Sundmoen, og beredskapsenteret skal romme brannvesenet.

- Er det ikke en selvfølge at politiet bør være med her?

- Alt offentlig skal ut på anbud, så får kommunen komme med tilbud på lik linje som alle andre, sier Flatha. 

Politiet i Solør har hatt en positiv framgang, og lensmann forteller at det ser veldig bra ut, men at bemanningen er for liten til å dekke kriminaliteten i de tre Solør-kommunene.