• BRUKBART OPPMØTE: Det var langt flere på det forrige møte, men over tretti stykk tok turen for å høre om planene.

Når man kommer inn i Solør fra nord er det Braskereidfoss som møter en først, og det er dette Braskereidfoss vel ønsker å utvikle. I den forbindelse ble det avsatt 200.000 kroner fra fylkeskommunen som var øremerket opprusting av Braskereidfoss sentrum.

Etter god planlegging mellom velforeningen og kommunen, endte de tilslutt på at det var arkitektfirmaet Lala som skulle få oppgaven med å skissere en utviklingsplan for sentrumsområdet.

I fjor høst ble det avholdt et møte på Vidarvoll hvor lokalbefolkningen fikk komme med sine innspill. I tillegg tok Kristian Dalen, som er teknisk sjef i Våler kommune, en rundtur til blant annet Våler Videregående skole for å høre deres synspunkter.

Skissene ble fremlagt i et møte på Nordhagen skole torsdag kveld og det var rundt tretti stykk som hadde tatt turen. 

Miljøgate gjennom sentrum

En av problemstillingene som kom frem i fjor høst var at rv2 som går igjennom Braskereidfoss kan være en fare for små barn som ferdes i sentrum, og at farten kanskje burde reguleres.

Linn Heidi Skarpaas er en av arkitektene og hun kunne fortelle at det var fullt mulig å lage en såkalt "miljøgate" gjennom Braskereidfoss, hvor farten senkes, noe som også kunne gjøre at forbipasserende lettere vil ta en avstikker innom Braskereidfoss, istedenfor å kjøre forbi.

Andre ting som engasjerte de fremmøtte var planene med å lage et uteområde langs Gravbergsvegen i sentrum. Her kunne det være lekeapparater for barna og sandvolleyballbane for de litt eldre. Litt av planen bak dette er å få et samlingspunkt litt unna den trafikkerte riksveien, samtidig som det hadde en tilknytning til forretningene som allerede ligger der. 

Teknisk sjef i Våler Kommune, Kristian Dalen hadde flere innspill til utviklingen og har hatt en tett dialog med arkitektene bak planene:

- Vi ser helt klart et stort potensiale på Braskereidfoss. Spesielt er det gode muligheter for et uteområde i sentrum litt bortenfor den trafikkerte veien. En opprustning langs riksveien er også en plan. Her kan det plantes litt grønt, samtidig som vi gjør det litt mer innbydene å kjøre innom "Fæssa". Det er også en mulighet å senke farten på riksveien, og eventuelt gjøre veien smalere for å en roligere ferdsel langs rv2. sier Dalen.

Planene utvikles videre og vil mest sannsynlig kunne starte opp om ett års tid. Så blir det spennende å se hva resultatet blir.