Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerte i Åsnes kommune. Pengene man får gjennom fondet skal bidra til næringsutviklingsarbeid.

- Det er ikke noe fast søknadsskjema, og en kan forme søknaden i fritekst. Så lange man har med navn, telefonnummer, e-post, organisasjonsnummer/fødselsnummer. Litt info om prosjektet, og hvem som er bak. Hvor mye penger som trengs til prosjektet, og regnskap hvis bedriften er i drift, sier Nils Lindeberg.

Det er mange området som man kan søke penger til, men det er spesielt noen få som Åsnes Kommune legger mest vekt på. Det er for eksempel prosjekter som bedrer ungdommens sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud. Ved nyetableringer av denne art kan det gis støtte på inntil 75 prosent av prosjektets kapitalbehov. 

- Vi ønsker også prosjekter som fremmer turisme, reiseliv, tiltak rettet mot barn og unge, kvinner og innvandrere. Det vil også bli lagt stor vekt på nyetablering og gründere som ikke kommer i direkte konkurranse med eksisterende foretak, sier Lindeberg.

Ønsker du å søke, sender du en søknad til Åsnes nærings- og utviklingsfond enten via post eller e-post til kommunen.