Ny eierstruktur i Sparebank 1 Østlandet gjorde at banken siden 2017 har utbetalt utbytte til sine kunder. Nylig ble utbyttet for 2019 utbetalt, og avdelingsleder for banken i Solør, Iver Helstad, kan stolt fortelle at ni millioner kroner er fordelt til kunder i Solør. Totalt for hele banken er beløpet 222 millioner kroner.

- Banken bestemte i 2017 at de skulle betale ut kundeutbytte både på innskudd og utlån. Beregningsgrunnlaget stopper på to millioner kroner både på innskudd og utlån, sier Helstad.

Satsen kundene får utbytte fra er lik i hele bankens nedslagsfelt, og Helstad anslår at gjennomsnittlig kundeutbytte i Solør ligger på rundt 3.000 kroner. Maksutbetaling denne gangen er cirka 6.800 kroner.

- Hvor mye som utbetales totalt kommer litt an på volumet i regionen. I Solør har vi ikke de største utlånene, og heller ikke de største innskuddene. Men prosentsatsen er lik over alt, og jeg regner med at rundt 3.000 kroner i snitt kommer godt med for de fleste som ligger rundt der, sier Helstad.

Nytt opplegg for noen

Under Vårfesten på Flisa i slutten av april hadde banken stand, og det var nok noen som lurte på hvorfor de hadde fått penger av banken. Helstad regner med at ordningen blir mer og mer kjent etter hvert.

- De som lurte på hvorfor de hadde fått penger fikk med seg kake i tillegg, smiler Helstad.

Han forteller at Sparebank 1 Østlandet har fått over 40.000 nye kunder siden ordningen med kundeutbytte kom i 2017, og tror det helt klart er med på å trekke nye kunder. Faktisk er det flere banker som nå ser på ordning med kundeutbytte.

- Men burde det ikke heller vært rimeligere å bruke banken, i stedet for at overskuddet deles?

- Vi er konkurransedyktige på innskudd og utlån. I tillegg kommer kundeutbytte som en bonus. Det gir oss et positivt omdømme samtidig som kundene får noe igjen, sier Helstad.