74 prosent av husstandene på Åsnes vestside har takket ja til fiberbredbånd. Det betyr at arbeidet med fiberutbygging blir satt i gang til våren. En oppslutning på 74 prosent gjør at Telenor nå har fått tilstrekkelig mange salg til at prosjektet kan bli en realitet.

- 1.300 kilometer med kabel skal legges på Åsnes vestside. Det er nesten like langt som herfra til Narvik, sier Jørgen Bjune, som er salg- og kundedirektør i Telenor til iSolør.no.

Byggetiden beregnes til 12 måneder for hele prosjektet. Men det vil bli tilbudt løpende påkobling etter hvert som den enkelte husstand får installert fiber.

- Det er fortsatt muligheter for de resterende 26 prosent av husstandene i prosjektets område til å inngå avtale til samme betingelser, blant annet fri etablering. Mer informasjon om dette legges fram på et åpent grendemøte på Hof samfunnshus 15. januar 2019 klokka 18.00, skriver Åsnes kommune på sin nettside.

Mer fiber på vestsiden

Gjenstående områder på Åsnes vestside (Lauta og Snålroa) ligger nå ute på anbud med tilbudsfrist 15. januar 2019. Det forventes salgsstart på disse adressene tidlig i 2019 og parallell byggetid sammen med resten av Åsnes vestside.

- Det rettes en stor takk til husstander som har tegnet avtale, slik at prosjektet nå kan realiseres. Og det rettes en ekstra stor takk til alle engasjerte ildsjeler, som har gjort en fantastisk innsats, skriver kommunen videre.

Fiberdekningen i Åsnes har økt med 60 prosent på ett år. Det er ingen andre kommuner i Norge som kan vise til en større vekst.

- Det er lenge siden jeg har vært så stolt over å gå inn på et rådhus som i dag. Engasjementet her er helt enestående. Byggingen av dette området er i seg selv en norgesrekord i avstand, sier Bjune.