• TEMADAG: Psykiater Ann Kristin Bergem var foredragsholder på temadagen.

Over 200 personer tok turen til Rådhuskinoen på temadagen. Blant publikum var det foreldre, foresatte, personer som jobber med barn og unge, og andre som er interessert i temaet.

- «Hva må vi tenke på når familier rammes av en form for krise?», var spørsmål som Bergem belyste. Svært mange barn lever i hjem hvor enten en forelder eller et søsken har en sykdom eller et rusproblem. Hun ga oss innsikt i hvordan vi kan ivareta barn som opplever kriser i nær familie. Hun påpekte også viktigheten av å informere og snakke med barn når et familiemedlem rammes av sykdom. Barn må få vite det som skjer, og man øker ikke belastning på barnet dersom man snakker med barnet. Barn som pårørende, er et viktig aspekt å ha med seg i møte med familier som rammes av en form for krise, forteller Hilde Røysland i Frisklivssentralen i Solør.