• VÆR VARSOM: Passerer du et slik skilt, må du være ekstra varsom i dagene som kommer.

På mandag er det skolestart for 2134 nye 1.klassinger i Hedmark, og distriktslederen i Trygg Trafikk oppfordrer flere foreldre og foresatte til å la bilen stå, og heller la barna sykle eller gå.

– Flere foreldre kjører barna selv når det ikke er behov for det. Unødvendig trafikk rundt skolen gir mer utrygge skoleveier, sier distriktsleder for Trygg Trafikk i Hedmark, Marianne Solbraa.

Distriktslederen anbefaler foreldre som må kjøre barna, å sette dem av et stykke fra skolen. Det gjør nemlig skoleveien tryggere for barn som ikke blir kjørt, og som kanskje går eller sykler for første gang.

Er skolekjøringen virkelig nødvendig?

Opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord, mener flere foreldre bør spørre seg om de virkelig trenger å kjøre til skolen.

– Barn liker å være i aktivitet utendørs, og de fleste ønsker å gå eller sykle til skolen sammen med vennene sine. Det bør vi voksne tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldrene med å gjøre skoleveien tryggere for de minste. Våre egne kjørevaner er det hver og én av oss lettest kan gjøre noe med, fortsetter hun.

En trygg sone rundt skolen

Å etablere en «hjertesone» rundt skolen er Trygg Trafikks anbefalte løsning for å gjøre nærområdet til skolen sikrere. Hjertesone er en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk. Hvis barna må bli kjørt til skolen, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen.

Andre hjertesonetiltak kan være å lage følgegrupper, legge til rette for god sykkelparkering eller at foreldre står hjertesonevakter på utsatte steder. Stadig flere skoler etablerer hjertesoner slik at barna kan gå og sykle trygt til skolen.

– Vi mener at å lage en hjertesone er det beste foreldre og skoler kan gjøre for å gi barna en trygg skolevei. Hjertesone handler ikke bare om fysiske tiltak. Det er også en felles forpliktelse og samarbeid mellom foreldre og skolen, sier hun.

Sand skole i Nord-Odal og Rollsløkka på Hamar trekkes av distriktsleder Marianne Solbraa frem som to skoler med stort fokus på hjertesone. I Nord-Odal stopper både foreldre og buss et stykke fra skolen, slik at barna går det siste stykke selv.

Oppfordrer foreldre til å etablere hjertesone

Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk.

– Vi oppfordrer foreldre og foresatte som ønsker å lage hjertesone rundt sine barns skole til å ta kontakt med FAU, skolen eller kommunen slik at de sammen kan finne den beste løsningen, avslutter Mittet Solbraa.

Kilde: Trygg Trafikk