• GODE TILTAK: Regionbanksjef, June Vinje, og Tor Anstein Doblaug i Sparebankstiftelsen Hedmark ber folk søke.

Sparebankstiftelsen Hedmark er hovedeieren i Sparebank1 Østlandet, og har siden starten for 1,5 år siden delt ut 125 millioner kroner i gaver i Hedmark.

- Vårt formål er å forvalte eierskapet i banken, og videreføre sparebanktradisjonene ved å gi gaver til gode allmennyttige formål. Gjennom utbytte fra banken bruker vi en stor del til gode formål som skaper liv, røre og trivsel i Hedmark, sier Tor Anstein Doblaug, som er daglig leder i Sparebankstiftelsen Hedmark.

I slutten av august var alle gavemottakere i Glåmdals- regionen inviert til gavearrangement i Kongsvinger. Alle tre Solør-kommunene sokner til Kongsvinger i denne sammenheng. Totalt fikk stiftelsen inn 445 søknader i vår, men antallet søknader fra Solør kunne definitivt ha vært høyere.

- Vi opplevde i 2017 at det var et relativt lavt søknadstilfang fra Glåmdalen. Vi har derfor jobbet målrettet for å bekjentgjøre Stiftelsen og mulighetene. Blant annet gjennom sosiale medier, i møter med politikere og gjennom medieoppslag av gavesaker. I hele 2017 var det til sammen 17 søknader fra de tre Solør-kommunene. Så langt i 2018 har vi mottatt 25 søknader, sier Kristin Vitsø Bjørnstad som er leder for samfunn og gaver i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Rundt halvparten av de totalt 445 som søkte i vår fikk penger, og Vitsø Bjørnstad håper at flere i Solør blir med på neste søknadsrunde. Fristen for å søke midler fra stiftelsen er satt til 1. oktober.

- Gavene som er gitt spenner vidt fra små lokale lag til grendeforeninger, idrett, kultur og humanitære formål. Vi gir et betydelig beløp til kompetanse, næringsutvikling og entreprenørskap, sier Doblaug.

Blant annet har stiftelsen sammen med Hedmark fylkes- kommune opprettet et såkornfond på totalt 100 millioner kroner for å få fart på entreprenørskapet i fylket.

Under gavearrangementet i Kongsvinger i august var Gravberget Jaktskytterklubb, Væstsia Vel, Åsnes Barne- og Ungdomskorps og Flisa Terrasse Velforening representert fra Solør.

På nettsiden til Sparebankstiftelsen Hedmark kan du lese mer om hvem som kan søke. Blant annet:

Støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal bidra til å skape et levende samfunn i hele Hedmark. Våre bidrag skal være med å gjøre Hedmark til et attraktivt område med økt bosetting og tiltrekning av mennesker og virksomheter fra hele landet. Vi støtter opp rundt arenaer og aktiviteter som formidler vår kultur og historie, som gir befolkningen en stolt tilhørighet til Hedmark. 

Vi ønsker å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen blant lag og foreninger i lokalsamfunnene, og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge i våre tildelinger. Utdanning og forskning støttes for å kunne tilby gode utdanningsmuligheter, og kunne tiltrekke oss kompetanse og økt innovasjon.