I løpet av kort tid håper Våler kommune å få innspill fra innbyggernes om hva som bør gjøres av utbedringer på fylkesveiene i kommunen. 

- Bakgrunnen for at vi gjør det på denne måten er at vi må gå gjennom prioriteringene våre. Dette gjelder alt fra veistandard til gang og sykkelveier,  gatelys og andre tiltak man må se på. Det har vært en del usikkerhet rundt prioriteringene nå som Gravbergsvegen er satt i stand, og gang og sykkelvei til Kåten er bygget, sier Asgeir Rustad, som er assisterende rådman i Våler. 

Stor kommune

Geografisk sett er Våler en stor kommune, med et stort kommunalt og fylkeskommunalt veinett, sett i forhold til antall innbyggere. Mange av veiene er tungt trafikkert med tømmertransport og annet. 

- Vi har mange kilometer fylkesvei i kommunen. Dette er alt fra tidligere riksvei 210, til fylkesveier med relativt lite trafikk. Den som går gjennom sentrum er blant de mest trafikkerte, forklarer han. 

Målet er å gjøre en sikkerhets og sårbarhetsanalyse av de ulike forslagene som kommer inn. 

- Vi ønsket egentlig å få til dette sammen med veivsesenet, men det hadde de ikke mulighet til. Derfor vil vi se på trafikkdata og ulykkesdata på egen hånd. Deretter vil det vi kommer frem til bli fremmet til politisk behandling i kommunen, forteller Rustad. 

Behandles i mai

Den politiske behandlingen vil skje i mai. Foreløpig har det ikke kommet så veldig mange innspill, men det som kommer inn har vært grundig. Blant annet har det gått på asfaltering av ulike veier

- Etter den politiske behandlingen i kommunen er det opp til fylket og vegvesenet å vurdere hvilke prosjekter som prioriteres, sier han.

Det har i de senere år blitt gjort en rekke tiltak for å bedre både trafikksikkehet og generell fremkommelighet på veiene i Våler.

- Veiene våre er godt fremkommelige, men vi ønsker oss en del forbedring på enkelte områder. Vi har blant annet for lite gang og sykkelvei, og det er ikke umulig at de viktigste tiltaktene kan være på dette området, mener Rustad.

Han oppfordrer alle som sitter inne med forslag til å ta kontakt med kommunen så fort som mulig.