• SENTRUM FOR ALLE: Kommunen ønsker blant annet at Våler sentrum skal være et sentrum for alle grendene. De vil ha flere bygninger og åpne opp mot Glomma.

SSB anslår at innbyggertallet i Våler vil reduseres med omtrent 800 innbyggere de neste 50 årene. Nå vil kommunen samarbeide mer, og gjøre alt for å snu dette.

- Det skal lages en ny kommuneplan hvor det vises hvordan de elleve grendene i Våler skal utvikles i årene fremover. Denne prosessen starter nå og vi ønsker å legge til rette økt samspill i bygda, forklarer Arild Lande, næringssjef i Våler. 

Han får støtte av ordfører Lise Berger Svenkerud, som mener det er viktig legge opp til alle disse skal jobbe sammen om gode prosjekter som på sikt vil gagne alle.

- Vi ser at mange gode tiltak er gjort i Våler allerede. For eksempel vil jeg nevne det gode arbeidet Rud vel  har gjort på Blåenga. Nå kan det opplyste Blåengstårnet med hytta i toppen sees fra fra hele Våler. Det gjør noe med stoltheten vår og fellesskapet, forteller hun. 

Gode tjenester 

Svenkerud er opptatt av at Våler fortsatt skal være en god bo-kommune, med gode tjenester til innbyggerne også i årene som kommer. 

- Folk må være fornøyde med tjenestene våre. Det er de aller fleste i dag og det skal vi opprettholde og videreutvikle, forklarer Svenkerud. 

Derfor har det blitt satt i verk en rekke tiltak som skal bidra til å øke trivsel og bolyst.  Ny julegate og mer belysning i sentrum er blant tiltakene som allerede er på plass. 

- På kort tid har vi fått på plass ny julegate i år, og belysning inne på kommunelokalet. Dette er en ren trivselkampanje. Målet med dette er å få attraktive boområder som drar aktivitet med seg, mener hun. 

Vil fortette sentrum

Etter forrige kommunevalg har Våler hatt en sak gående, om både ny skole og aktivitetshus. Målet er å plassere dette på en måte som bidrar til å fortette sentrum. 

- Vi har hatt en gruppe som har sett på både områdeplanen og hvor vi kan tenke oss å legge skole og aktivitetshus. Underveis i denne prosessen har banktomta kommet opp. Den har en veldig fin beliggenhet i Våler og har store muligheter vi må se nærmere på, forteller de.

Svenkerud og Lande mener man bør benytte muligheten til å tenke stort. 

- Vi må prøve å dra dette sammen som et godt fellesprosjekt. Hvis man først bygger en fullverdig 1 - 10 skole, trenger man likevel stor gymkapasitet. Da vil det ikke koste mye mer å bygge for eksempel en hel håndballhall, mener Svenkerud, og legger til at det er viktig å være realistiske og ikke drive med eventyrslott. 

Lande og Svenkerud oppfordrer alle der ute som måtte sitte med gode ideer til å sende inn disse.