Selv ser Ole Frode Mikkelsgård på den politiske satsingen sin som en stor vending i livet, og han har brukt mye tid på å tenke hva han vil.

- Da jeg fikk 1. plass på stortingslista for Venstre i Hedmark var det en stor ære og inspirator for å stå på for partiets politikk. Dersom jeg skulle få plass på Stortinget etter valget blir jeg heltidspolitiker, sier Mikkelsgård.

Én av hans fanesaker er at alle barn skal få en trygg og god oppvekst. Herunder tilrettelegging for barnefamilier og ikke minst skolegang. Det er også her han har sitt daglige virke som rektor ved Elverum videregående skole.

- Dersom jeg får plass på Stortinget ser jeg at det kan være utfordrende å få inn en rektor på vikariat i fire år. Permisjon kan jeg nok søke i fylkeskommunen, men rektorstillingen vil nok noen andre overta da, sier Mikkelsgård.

90 år siden sist

Det er over 90 år siden Venstre hadde en stortingsrepresentant fra Hedmark, og partiet trenger rundt 10 prosents oppslutning for å få det i år. Mikkelsgård vet godt at partiet på en del målinger ligger en del under 10 prosent.

- Samtidig slår noen målinger igjen veldig bra ut. Jeg tror nok at vår mulighet til å få inn en representant på Stortinget er gjennom et utjevningsmandat, sier Mikkelsgård.

Av andre fanesaker for Venstre nevner Mikkelsgård samferdsel. Elektrifisering av Røros- og Solørbanen, opprusting av Kongsvingerbanen og InterCity på Hedmarken er en viktig del av det.

- Vi går i bresjen for tidenes utbygging av jernbane, veg og bredbånd. Jeg tror på mange gjennomslag i Nasjonal Transportplan, sier Mikkelsgård.

Da det kommer til ulvesaken er partiet både nasjonalt og i Hedmark klare på at de ikke er i mot ulv. Men de mener avbøtende tiltak er viktig.

- En meningsmåling i Hamar Arbeiderblad nylig viste at flertallet av befolkningen i Hedmark er for ulv i naturen vår, så det er mange som kan være enige med Venstre i dette. Samtidig mener vi det er viktig at storsamfunnet viser forståelse for at de som bor i ulvesonen kan oppleve forringet livskvalitet. Vi jobber derfor for et sterkere fokus på avbøtende tiltak, sier Mikkelsgård.