Det er nye tider hos NAV Grue. Nå er det ikke lenger like enkelt å bare «stikke innom». Kontoret er bedre lagt opp til selvbetjening, og for å få personlig veiledning og bistand er det viktig å ha en timeavtale først.

Bakgrunnen for disse endringene er at NAV skal bruke mer tid på å følge opp, og ha samtaler og veiledning med de brukerne som har mest behov for bistand.

- For å få til dette kan vi ikke lenger bruke personell til å betjene publikum som bare kommer innom NAV uten å ha timeavtale, og som i de aller fleste tilfeller kan bruke NAV sine gode selvbetjeningsløsninger for å få utført de tjenestene de har behov for. Dette kan man fint gjøre hjemmefra, eller komme hit til NAV-kontoret og bruke våre pc-er til dette. Vi reduserer derfor åpningstiden for dem som kommer til oss uten å ha timeavtale, sier Jan Atle Thorvaldsen, som er leder for NAV i Grue.

Fra april er NAV-kontoret åpent for drop-in på mandager, torsdag og fredager fra klokka 10.00 til 14.00. Da kan man få veiledning i å bruke selvbetjeningsløsningene, og de kan også ta helt nødvendige samtaler.

Må bestille time

Thorvaldsen sier at dersom det er brukere som har behov for råd og veiledning, for eksempel ved individuelle vurderinger om økonomisk sosialhjelp, så vil det ofte være nødvendig og hensiktsmessig med en timeavtale.

- Dette vil også gi bedre service, fordi våre veiledere da kan stille godt forberedt til møtet. Vi anbefaler derfor at den enkelte bestiller time hos oss. Det kan gjøres enten gjennom funksjonaliteten «Skriv til oss» som ligger på «Ditt NAV» på nav.no eller ved å ringe kontaktsenteret, sier Thorvaldsen.  

Som alle andre offentlige virksomheter har også NAV et krav på seg til å jobbe mer digitalt. 

- Politikerne har bestemt at vi skal gjøre mer - for mindre penger. Hvert år får vi reduserte budsjetter, fordi vi etter hvert har fått gode digitale selvbetjeningsløsninger. Det gjør at publikum kan sitte hjemme og søke om stønader og ytelser, helt uten hjelp fra medarbeidere på NAV-kontoret. Dette er egentlig bare positivt, fordi de digitale selvbetjeningsløsningene våre bidrar til at folk får behandlet søknadene sine raskere og mer effektivt enn tidligere. Men det fordrer altså at den enkelte selv må sørge for at all informasjon og alle relevante opplysninger er med i søknaden om ytelser, sier Thorvaldsen.  

Hjelp med søknader

Thorvaldsen opplyser videre at NAV-medarbeiderne på kontorene som hovedregel ikke lenger skal hjelpe publikum med å fylle ut søknader.

- I noen tilfeller er det behov for en samtale med bruker om søknad på ytelse.  I mange andre tilfeller får man best hjelp ved å bruke den meget gode veiledningen som ligger på nav.no. Er det fortsatt problemer, kan man ringe til NAVs kontaktsenter på 55 55 33 33, der det sitter eksperter som kan hjelpe den enkelte, opplyser Thorvaldsen.

Han forteller at det er mange som kommer til NAV-kontoret for å få informasjon om utbetalingene sine.

- Dette er informasjon man enkelt kan hente ut ved å logge seg på «Ditt nav» på NAV.no. ved hjelp av bankbrikke eller Bank-ID på mobil. For de kommunale ytelsene får man informasjon ved å ringe kontaktsenteret i NAV, forklarer han. 

Skal hjelpe folk ut i jobb

Medarbeidere på NAV-kontorene skal først og fremst snakke med arbeidsgivere og brukere, slik at så mange som mulig kan komme seg ut i jobb.

- Altfor mange i Grue går på trygd. NAV har en stor oppgave med å bistå brukere i å komme seg ut i arbeid. Det får vi til, dersom vi sørger for å ha et godt samarbeid med arbeidsgiverne. Vi reduserer åpningstidene for drop-in fordi vi også ønsker å bruke mer tid på dette arbeidet, sier NAV-lederen i Grue.