I februar lanserte Telenor sin nye trygghetsapp, Tryggi, i Grue. Kommunen har samarbeidet tett med teleselskapet, og har kommet langt i den teknologiske utviklingen som skal gi godt voksne en bedre hverdag.

Eldrerådet i Grue tar ballen litt videre, og inviterer onsdag klokka 12.00 til møte om velferdsteknologi i Festsalen i Grue rådhus.

- Velferdsteknologi er et omfattende tema, og den har kommet for å bli. Mitt personlige syn er vel at vi må være forsiktige så vi ikke går for fort frem, sier Harald Stenvadet, som er leder i Eldrerådet i Grue.

Flere temaer

Tone Bye fra Pensjonistforbundet kommer onsdag og holder foredrag om velferdsteknologi, og hun gir instruksjoner i en rekke temaer. Videre deltar velferdsambassadørene Ivar Lingaas, Otterdahl Møller og Elin Engebakken.

- Temaene blir en flere innen velferdsteknologi, og vi får avklart en del ting. Både positive og negative sider ved det, sier Stenvadet.

Naturlig nok er det først og fremst de godt voksne som er målgruppen for arrangementet.

- Men alle er velkommen selv om det er pensjonistene det er mest fokus på. Vi er helt åpne, og har ingen begrensninger mellom kommuner eller noe. Plass er det også nok av i rådhuset, smiler Stenvadet.