Kersti Grindalen er utdannet allmennlærer med tilleggstudier i blant annet organisasjonspsykologi.

- Vi er godt tilfreds med at Kersti har takket ja til stillingen, og ser fram til at hun starter opp i jobben som NAV-sjef for Elverum/Våler over sommeren. Hun har en bakgrunn fra arbeidslivet som passer godt inn i rollen som leder for NAV Elverum/Våler, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen i NAV Innlandet.

Kersti Grindalen er også kjent som lokalpolitiker i Elverum, hvor hun er inne i sin tredje og siste periode. I tillegg er hun er styreleder i Elverum håndball, herrer.

Kersti Grindalen gleder seg til jobben som NAV-leder.

- NAV har et stort og viktig samfunnsoppdrag på vegne av både stat og kommune. Dette fordrer et godt samarbeid og utvikling med ulike samfunnsaktører for å opprettholde og utvikle gode tjenester fra NAV. Jeg er svært motivert til å bidra inn i NAVs viktige samfunnsoppdrag som leder for Elverum/Våler-kontoret, sier Kersti Grindalen