• NY FORSKRIFT: Pia Knøsen Lund som er viltforvalter i Våler og Åsnes, forteller om ny beverforskrift.

Beveren var opprinnelig utbredt over store deler av Europa nord for Alpene og i Sibir. På grunn av sin fine pels ble den ivrig jaktet på, og ble mange steder totalt utryddet. I Europa overlevde den bare fem steder, blant annet i Norge. 

Hovedutbredelse av bever i Norge er i Skiensvassdraget og Lygna (Lyngdalselva), med utsatte dyr flere steder på Østlandet, Trøndelag og Finnmark

Bever går nå som småvilt og kommunen skal ikke lenger utstede fellingstillatelser.

- For å kunne jakte bever må man løse jegerlisens og ha grunneiers tillatelse. Skutte dyr meldes inn til SSB, forteller viltforvalter i Våler og Åsnes, Pia Knøsen Lund. 

I Våler kommune kan du jakte bever på følgende områder: 

- Våler kommune har åpnet for jakt og fangst i alle vassdrag og i hele kommunen med unntak av strekningen mellom Eidsfossen og Br.foss kraftsverk i Glomma, forteller Knøsen Lund. 

i Åsnes kommune kan du jakte bever på disse områdene:

 - Åsnes kommune har åpnet for jakt og fangst i alle vassdrag og i hele kommunen med unntak av Glomma, sier Knøsen Lund.

Ordinær jakttid er 1.oktober til 30.april.

- Våler og Åsnes kommuner har utvidet jakttid til 15.mai. Det er mulig å søke om skadefelling av bever utenom jakttid, også i Glomma. Vi minner om at dersom man har en beverdam som man ønsker å fjerne, må dette omsøkes til landbrukskontoret, forklarer Knøsen Lund.

- Beverjakt er gøy, kjøttet kan spises og skinnet kan garves og beredes, avslutter Pia Knøsen Lund.