• 15 til 20 MILLIONER: Åsnes kirke råtner på rot, og trenger minst 15 millioner kroner for og reddes. Varaordfører Kristian Botten Pedersen (til venstre) og ordfører Ørjan Bue håper på offentlige midler for å redde kirken.

I forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem denne uken er det avsatt 50 millioner kroner til kulturarv. Halvparten av disse pengene er øremerket istandsetting av kirkebygg, men bare på Sør- og vestlandet.

Midlene er nemlig ment som en del av tiltakspakken mot økt ledighet på Sør- og Vestlandet. Det får varaordfører Kristian Botten Pedersen, som også er kommunens medlem i Åsnes kirkelige fellesråd, til å reagere.

- Disse midlene blir koblet til tiltakspakken mot arbeidsledighet på Sør- og Vestlandet. Dersom dette stemmer er det jo hårreisende. Når ble kulturminnevern viktigere i områder med høy arbeidsledighet, spør Botten Pedersen.

Kirkene det er avsatt midler til er Mandal kirke, Avaldsnes kirke, Sørbø kyrkje, Vangskyrkja, Os kyrkje, Bremsnes kirke, Hov kirke, Åsskard kyrkje og Sankt Jetmund kyrkje.

Gir optimisme i Åsnes

Selv om alle kirkene denne gangen ligger på Sør- og Vestlandet gir de avsatte midlene optimisme i Åsnes.

- Det er interessant å se listen over et knippe kirker som blir foreslått gitt penger over statsbudsjettet på bakgrunn av at det er kulturarv. Det viser at det er mulig å få støtte til lokalt kulturminnevern, noe vi behøver for å ta godt vare på kirkebyggene våre, og da spesielt Åsnes kirke som må gjennom en betydelig restaureringsprosess, sier Botten Pedersen.

Det er anslått at det vil koste 15 til 20 millioner kroner å sette Åsnes kirke tilbake i god stand. Kirken er angrepet av ekte hussopp, og forfallet akselerer. Om ikke noe gjøres er det bare et tidspørsmål før kirken må stenges.

Åsnes kommune har ingen som helst mulighet til å ta denne investeringen selv, og mandag var det stort åpent møte rundt situasjonen i Rådhuskinoen kulturhus (se egen sak).

Selv om totalt 25 millioner kroner på ni kirker ikke er all verden sammenlignet med situasjonen i Åsnes, gir dette optimisme og Botten Pedersen tror Åsnes kirke lar seg redde.