Fredag kom nyheten om at Nye Veier har fått ansvaret for tre nye vegstrekninger. Én av dem er ferdigstillelsen av firefelts E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.

Jon Kristiansen er regiondirektør i NHO Innlandet, og er fornøyd med beslutningen om at Nye Veier skal føre prosjektet videre.

- Dette er strålende nyheter for Innlandet, og en stor seier for alle de som i lang tid har jobbet hardt for å realiserer disse prosjektene. NHO Innlandet har en ambisiøs tilnærming til samferdsel, og samlet sett vil dette kunne styrke Innlandet som en attraktiv bo – og arbeidsmarkedsregion. Disse veiene er også svært viktige som nasjonale transportårer. Det at Nye Veier har fått disse prosjektene gir dem mulighet til en helhetlig utbygging og utvikling noe som gjør at strekningene blir best mulig for samfunnet, sier Kristiansen.

Han får støtte fra Tor André Johnsen i Fremskrittspartiet som er storfornøyd med fremgangen i prosjektet. Johnsen roser ordførerne i regionen for deres engasjement i saken.

- Jeg har møtt Samferdselsminister Jon Georg Dale ukentlig, og snakket om E16. Nå er jeg glad for at vi har kommet et langt skritt videre, sier Johnsen.

Vil gi vekst i Sør-Fylket

God infrastruktur med forutsigbar fremkommelighet er svært viktig for bedriftene, og vil kunne legge til rette for positiv vekst i både arbeidsmarked og næringsliv.

- Vi ser allerede svært positive effekter av ny E6 som bygges fra Kolomoen til Moelv. Stange og Hamar topper listene på prisutvikling innen eiendom, og i Ringsaker satser næringslivet friskt. Kongsvingerregionen kan oppnå samme effekt når dette realiseres, sier Kristiansen

Kristiansen vil ikke ta stilling til alternative veitraseer, men NHO er opptatt av fremdrift og at dette vektlegges i de aktuelle prosjektene. 

- Vi må tilrettelegge slik at Nye Veier også prioriterer god fremdrift i prosjektene. Nye Veier bygger de prosjektene som har god samfunnsnytte først. Derfor må vi ta gode beslutninger nå, slik at byggingen kan starte så snart som mulig, sier Kristiansen.