Det nærmer seg høstens kommunevalg, og de lokale partiene er godt i gang med årets valgkamp. Alle er de opptatt av å få folk til å stemme ved høstens valg. Antallet som stemte ved valget i 2015 var dessverre labert.

I Grue var valgdeltakelsen på 58,2 prosent, i Åsnes 53,7 prosent og i Våler 58,9 prosent. Anita Madshus i Grue Høyre synes det er trist at valgdeltakelsen er så lav i Solør.

- Jeg har diskutert med en del gjennom den fireårsperioden jeg har vært med. Folk sier de ikke har stemt fordi det ikke var noe bra å stemme på. Det er en veldig negativ holdning. Skal vi sitte slik alle sammen blir det et veldig vanskelig samfunn. Alle bør kjenne sin besøkelsestid. Hvis en ikke mener det er noen gode å stemme på får folk stille til valg selv, sier Madshus.

Inviterer til debatt

I Grue håper man at politisk debatt med listetoppene skal få folk til å engasjere seg mer i hva som skjer lokalt. Derfor blir det politisk debatt i festsalen på Rådhuset tirsdag 27. august klokka 18.00. Debattleder er Aina Tvengsberg. Også biblioteket i Åsnes legger opp til politisk debatt med listetoppene i kommunen, og det skjer torsdag 29. august klokka 18.00.

- I Grue vil vi plukke ut temaer fra valgprogrammet til de enkelte partiene. Det er veldig mange sammenfallende temaer, som barn og unge, eldreomsorg kommunale eiendom også videre. Folk som kommer for å høre på politisk debatt har mulighet til å stille politikere som har vært med i denne fireårsperioden til veggs, og en kan spørre hva de nye listetoppene tenker, sier Madshus.

iSolør.no og SolørRadioen vil presentere alle de 20 førstekandidatene i Solør i perioden frem mot valget. Under følger oversikten over hvem som stiller til valg i de ulike kommunen.

Våler:

 • Arbeiderpartiet, May-Liss Sæterdalen
 • Bygdelista, Bjørn Thomas Berget
 • Folkelista, Kjell Konterud
 • Fremskrittspartiet, Jan Erik Gaup
 • Høyre, Lise Berger Svenkerud
 • Pensjonistpartiet, Gunn Marit Lindmoen
 • Senterpartiet, Ola Cato Lie
 • SV, Egil Olav Hansen
 • Venstre, Per Ove Leistad

Åsnes:

 • Arbeiderpartiet, Frank Bjørneseth
 • Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold
 • Høyre, Tonje Lillemo
 • Penjonistpartiet, Rune Sørlie
 • Senterpartiet, Kari Heggelund
 • Venstre, Kristian Botten Pedersen

Grue:

 • Arbeiderpartiet, Rune Grenberg
 • Fremskrittspartiet, Lisbeth Heitmann
 • Grue Bygdeliste, Erik Ødegård
 • Høyre, Niels F. Rolsdorph
 • Senterpartiet, Åse Bjerke Lilleåsen