Mattilsynets avdeling for Glåmdalen og Østerdalen fikk 454 bekymringsmeldinger om dyr som kunne ha det vondt i fjor. Det er 45,5 prosent mer enn året før, skriver Lokalavisa Trysil-Engerdal.

Økningen av meldinger skyldes flere ting. Blant annet har flere blitt oppmerksomme på bekymringsknappen på Internett som gjør det enkelt å melde fra hvis man har en bekymring. Bekymring kan meldes både når det gjelder dyr og mat.

– I tillegg er folk mer engasjerte og opptatt av dyr og velferd, sier Thale Merethe Wangen som er konstituert distriktssjef i Mattilsynet avdeling Glåmdal og Østerdal.

For hele region Øst, som omfatter både Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark ble det innmeldt 2.813 bekymringsmeldinger i fjor, det er 41 prosent mer enn i 2015.

1.170 inspeksjoner

Fra region Øst ble det i fjor gjennomført 1.170 inspeksjoner i dyrehold. Det er en god blanding av produksjonsdyr og kjæledyr som folk har vært bekymret for.

I noen tilfeller er det ingen grunn til bekymring og bekymringsmeldingen en misforståelse. Men i andre tilfeller er dyreholdet av en slik art at det må avvikles eller blir en politisak.

For hele region Øst ble det i fjor anmeldt 17 dyreeiere for brudd på dyrevelferdsloven. Det hender også at enkelte får forbud mot å ha dyr. I andre situasjoner får dyreeier et overtredelsesgebyr, eller pålegg om å forbedre forholdene for dyrene.

Mattilsynets kontorsted i Elverum som dekker Glåmdalen og Østerdalen har 12 ansatte. I Hele avdelingen er det 28 ansatte. I hele landet kom det inn 9.381 bekymringsmeldinger som gjaldt dyr.