I Hedmark var det ved utgangen av januar 2.158 helt ledige arbeidssøkere. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. For Solør-kommunene er tallene 72 helt ledige i Grue, 90 helt ledige i Åsnes og 61 helt ledige i Våler. Våler hadde tidligere lavest arbeidsledighet i Hedmark, men nå er tallene snudd helt om.

Sammenligner en januar 2017 med januar 2016 er Åsnes og Grue inne i en fin trend. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med henholdsvis 36 og 24. Våler gikk imidlertid opp, og hadde 17 flere helt arbeidsledige ved utgangen av januar. Det gjør at den prosentvise ledigheten i arbeidsstyrken i Våler er størst i Hedmark med 3,3 prosent.

Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, på hele 15 prosent. Også den sesongjusterte ledigheten sank i januar måned, melder NAV i en pressemelding.

Store forskjeller

I januar hadde Alvdal lavest ledighet i fylket med 0,3 prosent. Størst nedgang i ledigheten i forhold til i januar i fjor hadde Alvdal med 64 prosent. Også i Trysil er det registrert en lav ledighet.

- Nå har turistsesongen kommet ordentlig i gang i Trysil som derfor kan skilte med en ledighet på bare 1,8 prosent, sier fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien.

Det var lavere ledighet innen alle yrkesgrupper bortsett fra én i forhold til i samme måned i fjor. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og bygg og anlegg med henholdsvis 275, 274 og 272 helt ledige arbeidssøkere.

- Alle disse store yrkesgruppene hadde imidlertid en betydelig prosentvis nedgang i ledigheten sammenlignet med januar i fjor, påpeker Lien.

I Hedmark var det i januar måned en tilgang på hele 1.051 ledige stillinger. Dette er 29 prosent flere stillinger enn i samme måned i fjor. Helse, pleie og omsorg stod for fire av 10 av disse stillingene. Halvparten av stillingene befant seg på Hedmarken.

- På grunn av den hittil milde og snøfattige vinteren her i Hedmark er det mange nye ledige stillinger innen en stor og viktig yrkesgruppe som bygg og anlegg også, sier Lien.