• OPPFORDRING: Vi oppfordrer alle bibliotekglade til å ta turen innom biblioteket nettopp denne dagen for å vise at bibliotek er viktig for deg! sier Eva Øiseth Wenstad.

Nasjonal bibliotekdag markeres over hele landet, i alle typer bibliotek. I år har Norsk bibliotekforening oppfordret alle bibliotek til å invitere en politiker eller rektor inn i sitt bibliotek i anledning dagen.

- Denne dagen ønsker vi å vise fram biblioteket vårt og hvilke tjenester vi tilbyr for alle aldersgrupper/skoleelever. Under årets markering ønsker vi spesielt å invitere dere som er bibliotekeiere. Bibliotekets brukere er deres velgere. Under Nasjonal bibliotekdag får du/dere en fin anledning til å møte bibliotekets brukere og ansatte, forteller Eva Øiseth Wenstad. 

- Er også en kulturarena

For mange er bibliotekene et lokalt litteraturhus og et sted hvor man møter folk på tvers av generasjoner og andre skillelinjer.

- Slik er det også i vårt bibliotek. Kjerneoppgaven vår er å fremme folkeopplysning i bred forstand, 
og vi mener selv at vi er kommunens viktigste kunnskap – og kulturinstitusjon. Ut over å låne ut ulike typer litteratur kan vi også tilby digitale tjenester og veiledning. Biblioteket vårt er også en kulturarena. De senere årene har vi hatt flere arrangementer i biblioteket og i det daglige legger vi stor vekt på å formidle innholdet i samlingen vår, fortsetter hun. 

Våler folkebibliotek fungerer også som et skolebibliotek, og er en uformell læringsarena for elevene og en støtte for lærerne.

På skolebibliotek kan elevene møtes for å lære sammen og av hverandre. Slik er det også i vårt bibliotek. Kjerneoppgaven vår er å fremme elevenes lesekompetanse- og utvikling, og gi dem tilgang til den informasjonen de trenger for å lykkes på skolen, sier Wenstad. 

Biblioteket er for alle

- Biblioteket er for alle, og i takt med tiden har vi endret oss fra å være «barndommens bibliotek» til å bli moderne bibliotek som legger vekt på å fremme lesekultur og leseferdigheter, stimulere til livslang læring og kompetanseutvikling og være en møteplass og bidra til et felleskap basert på likeverdighet og kulturelt mangfold. Alt dette har vi altså lyst til å vise fram for eierne våre og vi håper at du/dere har anledning til å delta og feire dagen sammen med oss! smiler Wenstad. 

Nasjonal bibliotekdag ved Våler folkebibliotek, fra klokka 13.00 - 19.00: 

  • Biblioteket feirer dagen med 3 klassebesøk fra Solør videregående skole, avd. Våler.
  • Gebyramnesti hele dagen
  • Fra kl. 17.00-19.00 er det «Språkkafé»
  • Fra kl. 19.00 er det Lesesirkel samt at Historielaget har slektsforskning

- Vi oppfordrer alle bibliotekglade til å ta turen innom biblioteket nettopp denne dagen for å vise at bibliotek er viktig for deg! Kom gjerne innom på en kaffe og klem! er oppfordringen fra Eva Øiseth Wenstad.