Regjeringa lanserte 6. juli 2017 ei ny stønadsordning til kommuner med ulverevir. I 2018 er det satt av 20 millioner kroner til ordninga.

Formålet er å bidra til konfliktdemping i kommuner som har en fast bestand av ulv. Ordningen gjelder for kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold som har et eller flere ulverevir. Pengene vil bli fordelt likt mellom kommunene som sender inn søknad innen fristen. De kommunene som kan søke er basert på Rovdatas informasjon om revir i endelig bestandsrapport som blir presentert 1. juni hvert år.

Tilskuddsregelverket trådte i kraft 1. juli 2017.

Aktuelle kommuner som kan søke via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter i 2018 er: Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Våler (Hedmark), Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nes, Aurskog-Høland, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Rømskog, Hobøl, Spydeberg, Våler (Østfold), Sarpsborg og Halden.

Søknadsfrist er satt til 1. september 2018, og tildeling vil skje kort tid etter dette.

Kilde: Miljødirektoratet