• IKKE LOV NÅ: Nå må til og med Embla ha på seg bånd ute på tur i skogen! Bildet er fra FØR båndtvangen ble innført.

Lovbestemt båndtvang er nedfelt i hundeloven og gjelder i både inn- og utmark. Du kan derfor ikke la hunden gå løs, selv om dere går i et urbant strøk og du har full kontroll på at hunden din ikke kommer til å gjøre ugagn.

Beskytte vilt og beitedyr

Den ordinære båndtvangen er til for å beskytte dyrelivet, som er ekstra sårbart i denne perioden. En løs hund kan enkelt jage eller forvolde skade på dyr, og det er derfor viktig at hundeeier overholder båndtvangen. Dyreunger klarer ikke å rømme unna farer like enkelt som voksne dyr, og de voksne dyrene trenger å bevare energien sin til å fø opp ungene uten å måtte sløse bort energi på å rømme vekk fra løse hunder.

- Går du på tur ute i naturen, bør du også holde deg til stien i denne perioden. Selv om hunden er i bånd, kan den enkelt klare å ødelegge fugleegg som ligger på bakken. Det er nemlig flere arter som hekker på bakkenivå, deriblant ender, forteller viltforvalter Pia Knøsen Lund ved Landsbrukskontoret for Våler og Åsnes.

Bot, fengsel og beslaglagt hund

Lar du hunden gå løs, kan du straffes med bøter og fengsel i inntil 1 måned. Enhver som oppdager en løs hund, kan innhente denne og levere den til myndighetene, som oftest må betale en sum for å hente denne ut.

Det er imidlertid noen hunder som er unntatt båndtvang. Dette gjelder blant annet hunder brukt til reindrift og gjeting, førerhunder, hunder brukt til søk og hunder i politiets/forsvarets tjeneste.

De ulike kommunene kan gi dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene for avgrensede områder, i forbindelse med dressurkurs og lignende. Kommunene kan også innføre dressurområder – blant annet hundeparker der hunder kan gå fritt under påsyn av eier. Ta kontakt med din kommune for å høre om dette i ditt nærområde.

husk «bæsjepose»

Når snøen nå endelig blir borte, dukker det opp mye rart og i mange tilfeller mye gammel hundemøkk.

- Dette er vel egentlig ikke en oppgave for en viltforvalter, men vi oppfordrer folk til å ta med «bæsjepose» når du er på tur med hund og plukke opp etter deg! Det er lite trivelig for alle når du tråkker i hundemøkk eller i verste fall at små barn «spiser møkk». Selv om hunden din gjør fra seg i grøfta, kan det fort være små barn som faktisk er i grøfta og ikke går etter stien. Vi oppfordrer alle til å plukke opp hundemøkka etter sin firbeinte venn, sier Knøsen Lund. 

- Trenger du plakat som påminner om båndtvang, kan du henvende deg til oss. Vi trykker opp og laminerer A4-plakater som du kan henge opp, sier Knøsen Lund.