I mange år har Våler stasjon stått uten leietakere. Det ble det slutt på da kulturavdelingen i Våler kommune ville skape liv og røre på stasjonen igjen.

- Stasjonen er jo et kulturhistorisk sted som har vært viktig for Våler og befolkningen. Det er mange år siden persontrafikken sluttet, men for eksempel da det var veterantog her så vi hvor mange som kom hit. Nå vil vi trekke folk også uten togtrafikk, sier kultursjef Cathrine Hagen.

Leieavtalen med ROM Eiendom ble inngått i januar, men det var behov for en del innvendig oppussing før bygget kunne taes i bruk. Utvendig er bygningsmassen helt grei, og nå er stasjonen klar for bruk.

- Det har jo vært en liten drøm i mange år at vi kunne gjøre noe med bygget, og bruke det til noe fornuftig. Vi har fått til en god avtale med ROM Eiendom som gjorde dette mulig, sier Hagen.

Allerede i bruk

I forbindelse med årets Vålerdager blir det offisiell åpning av «den nye stasjonen». Men allerede er bygget tatt i bruk av Kulturskolen i Våler.

- Tegning, form og farge hos Kulturskolen har tilhold her. Nå slipper de å rydde vekk arbeidene sine hver gang, og de har mulighet til å lage en liten utstilling. De er kjempefornøyde med å ha fått et sted og være, sier Hagen.

I forbindelse med Vålerdagene blir det også fotoutstilling. Det er Okke Bloem som skal stille ut noen av sine flotte fotografier, og det legges opp til kafé og underholdning i tilknytning til denne.

- Hvor mye stasjonen skal brukes til åpne kulturaktiviteter for allmennheten er litt i det blå ennå, men vi håper å skape en del aktivitet her. Tanken er at vi skal ha kafé, underholdning og utstillinger med jevne mellomrom i tiden som kommer, smiler Hagen.