Som vi rapporterte om for noen dager siden, har oppsitterne ved Polvegen vært mildt sagt lite fornøyd med at vegen ikke har blitt asfaltert. Nå ser det ut til at det skal løse seg!

- Jeg ble kontaktet av en beboer i området sist fredag etter lunsj, om at vegen var dårlig, noe jeg fikk bekreftet da jeg tok en tur oppom. Jeg satte ikke i gang noe på fredag, men mandag morgen ble entreprenør som vi benytter til vegvedlikehold kontaktet. Vegen ble derfor gruset mandag og tirsdag, og deler av vegen skrapet, sier Torstein Berg ved teknisk etat. 

utvidet prosjektet

Prosjektet skulle egentlig være ferdig i 2018, men har tatt lengre tid enn planlagt. 

- Entreprenøren fikk litt frie tøyler av oss og kommunen har underveis utvidet prosjektet, med at vi har satt inn flere kummer enn det som var planlagt. Vi fikk også en del bevegelser i veien i fjor og var derfor usikre på om vi kunne asfaltere som planlagt i fjor høst. Det var en veldig tørr sommer i fjor og vi ville at veien skulle «sette seg» før asfaltering. Det ble også synkehull i veien og utvasking på den øvre delen av veien, som følge av store mengder overvann. Vi ser nå også på om det skal settes opp en ekstra overvannskum i grøften ved nordre del av Polvegen, dette må i så tilfelle gjøres før asfaltering, forklarer Berg.

Nå blir det asfalt 

Nå blir det asfaltering i oktober, både Polvegen, Lundvegen og en gangsti litt lenger ned. 

- Alle stedene som var involvert i prosjektet, skal nå bli ferdigstilt med asfalt. Jeg skjønner jo frustrasjonen til oppsitterne, men vi har et budsjett vi må forholde oss til på veidrift. Vi bruker mye penger på vintervedlikeholdet og prøver da å kutte ned til beinet på sommervedlikeholdet. Jeg har vært og kjørt der selv, og til tider har det vært veldig mye hull, så jeg skjønner frustrasjonen. Men nå blir det asfaltering som skal være ferdig i løpet av oktober, lover Berg.