Det nye varselet til NVE tyder på at det kan bli større vannføring i løpet av dagen. NVE melder på varsom.no følgende:

«Det ventes fortsatt regn og kraftige byger spesielt i de østlige områdene på Østlandet kommende døgn (mandag og tirsdag). Dette kan gi vannføringer på oransje nivå i mange små og mellomstore elver. Det ventes også fortsatt økende vannføring i de store elvene, som Glomma og Trysilelva. Der ventes det vannføring på gult nivå. Nedbørmengdene er usikre.»

Oransje nivå er hakket under rødt, som er øverste nivå i varslingskalaen.

Venter mer vann

Vakthavende hydrolog hos NVE, Inger Karin Engen, kan fortelle at de nå venter større vannføring i de små og mellomstore elvene.

- Vi har satt opp varslingen til oransje nivå. Dette gjør vi fordi det er meldt mer nedbør det neste døgnet. Med nivået på oransje så vil det være vannføring som kan være ødeleggende. Både på vei og hus, sier hydrologen.

Men i de større vannføringene venter ikke NVE noe større vannføring enn på et gult nivå.

- Så langt vi kan se akkurat nå, blir det nok ikke mer enn gult nivå på de store vassdragene som Glomma og Trysilelva. Men de små og mellomstore elvene og bekkene, de vil ha oransje nivå i dag og i morgen, sier Inger Karin Engen, vakthavende hydrolog hos NVE.

- Tenk på din egen sikkerhet

Det er viktig å ikke utfordre skjebnen ved å nærme seg alt for mye disse flomstore elvene.

- Vi hos NVE vil jo anbefale alle og tenke på sin egen sikkerhet og holde seg unna flomstore elver. Men er det forsvarlig er det lurt og redde unna det som efaringsmessig er utsatt for flom. Men det må man ikke gjøre, på bekostning på egen sikkerhet, oppfordrer Engen.

Det er sprikende varsler om nedbør det kommende døgnet. YR.no melder oppimot 30 millimeter det neste døgnet, mens storm.no melder om oppimot 25 millimeter med nedbør.

Engen sier det er vanskelig å kunne spå akkurat hvor denne nedbøren vil falle.

- Det kan være lurt og følge med på værradaren til YR.no, den kan gi en liten indikasjon på hvor den verste nedbøren kommer. Prognosene er relativt usikre på nøyaktig plassering av den nedbøren som er meldt, sier Inger Karin Engen.

Ingen storflom

Den vakthavende hydrologen hos NVE spår ingen storflom i Glomma. 

- Hva som er storflom, er nok et definisjonsspørsmål. Men som vi ser det på flomvarslinga hos NVE, så venter vi ingen storflom i de store vassdragene som Glomma. Det er vel heller ikke ventet noen storflom, slik vi definerer det, i de små og mellomstore vassdragene heller. Men at det er mer enn det normalt renner i elvene og bekkene, ja det er det, avslutter Inger Karin Engen, vakthavende hydrolog hos varslingstjenesten ved NVE.