Fra og med torsdag 25. april blir det altså langåpent til klokka 19.00 på torsdager på Flisa Stormarked. 

- Vi er jo konkurranseutsatt, og vi har mange innbyggere i Solør-kommunene som jobber utenfor Solør. Flere av disse har gitt tilbakemeldinger på at de ikke rekker innom i åpningstidene våre i uka, men ønsker uansett å handle lokalt. De ønsker altså å benytte seg av de lokale butikkene, men rekker det ikke grunnet arbeidstidene, da de kommer hjem fra jobb er senteret stengt. Det har vi nå prøvd å møte de på og har derfor åpent til klokka 19.00 på torsdager fra 25. april, sier Jonas Gottenborg Larsen. 

Har tror på mer folk hele uka

Hva tror du dette betyr for senteret som helhet? Forhåpentligvis blir det mer trafikk på torsdager, men vil det bli noen endringer resten av uka?

- Ja, det tror jeg! Jeg tror det er mange fra distriktet som det er mange år siden har vært innom Stormarkedet, og jeg har snakket med flere som har sagt at de nesten ikke vet hvilke butikker det er her lenger. De legger da handleturen utenom distriktet av gammel vane. Jeg tror at da vi får kunder innom senteret på langdager på torsdager som ikke har vært her på mange år, da vil de få opp øynene for det mangfoldet som er her. Ved neste anledning de skal ha noe, vil de da ha oversikt over hva vi tilbyr på senteret og vil da legge handleturen til Stormarkedet, sier Gottenborg Larsen. 

Møter konkurransen fra nett

Det «store internettet» og netthandel er en stor konkurrent for de lokale butikkene. 

- Internett er uten tvil en stor konkurrent for oss, nettet er jo «åpent» døgnet rundt hele året, og det kan naturlig nok ikke Flisa Stormarked ha. For å prøve å møte konkurransen, er første skritt å ha langåpent på torsdager fra 25. april. Det blir jo for dumt hvis det sitter noen hjemme på en torsdag klokka 18 og bestiller noe på nett, fordi det er stengt på Stormarkedet. Jeg tror vi gjør det riktige med å ha lengre åpningstider på torsdager. Dette gjelder meg bekjent for samtlige butikker på Stormarkedet, sier Gottenborg Larsen.