• SALGSSJEF: Erik Brinch Lund er stadig på utkikk etter nye kvalifiserte ansatte og er stolt over de siste ansettelsene til Grue sparebank.
  • RÅDGIVERE: Lars Henrik Skulstad, Peter Hansen og Karl Einar Svor, de to sistnevnte er allerede i gang - mens Skulstad starter 1. oktober.

Selv om ikke kundetilstrømmingen er like stor nå som den var da avdelingen på Flisa ble åpnet, så kommer det stadig nye kunder til Grue Sparebank. 

- Vi har ansatt 3 nye i rådgiverteamet: Peter Hansen startet i mars, Karl Einar Svor startet nå på mandag og Lars Henrik Skulstad starter 1. oktober. En har erstattet ei som gikk av med pensjon etter over 40 år, den andre erstatter en som har sluttet og den tredje blir en ny stilling i tillegg til de vi allerede har i teamet. Årsaken er at vi vokser og vi trenger flere hender for å produsere den pågangen vi har, forklarer Brinch Lund. 

Økningen av nye kunder fortsetter og det er flere ansatte som etter hvert nærmer seg en alderspensjon. 

- Nyansettelser er noe vi vurderer løpende, vi har følere ute og i tillegg får vi en del henvendelser. De nærmeste 5-10 årene kommer det et ganske stort generasjonsskifte, og det ønsker vi å ligge i forkant av. Vi ser på hele organiseringa løpende framover, fortsetter Brinch Lund. 

- Styrke for oss og trygghet for kundene våre

Mens andre banker går mer og mer over til teknologiske løsninger og færre ansatte, går Grue sparebank litt motsatt vei. 

- Vi har sagt at vi skal gode på begge deler, altså både teknologiske løsninger for de som ønsker det og vi skal også være tilstede med ansatte for de som ønsker det. De kundene som vil være selvbetjente, kan fint være det i Grue sparebank også. Erfaringene våre viser at store deler av den eldre kundegruppa vil ha noen å snakke med. Det er faktisk også en stor del av de unge som skal etablere seg i markedet, som vil ha en god rådgiver å snakke med. Vi er tilgjengelige både på Flisa og her på Kirkenær for å bistå og blir nå 10 autoriserte rådgivere når de nye er ferdig oppdatert. Vi har en god styrke og veldig god kompetanse på fulle bredde av bankprodukter. Det er en styrke for oss og en trygghet for kundene våre, sier Brinch Lund. 

Hvis det blir flere nyansettelser, er spørsmålet om det er plass nok på både Flisa og på Kirkenær?

- Her på Kirkenær har vi god plass, men på Flisa har vi ingen ledige kontorer pr. i dag. Vi ser på løsninger på Flisa, så får vi se hva det blir til etter hvert. Det er jo et luksusproblem den tilstrømmingen vi har av nye kunder, det er en kombinasjon av henvendelser og den gode jobben som rådgiverne gjør av aktiviteter. Og så lenge vi vokser, er det jo hyggelig å utvide både lokaler og resten av «geskjeften», smiler Erik Brinch Lund.