• MØLLEDAG; Jan Håkon Oppi i Foreningen Haugsmølla, inviterer til Mølledag 13. august.

Foreningen Haugsmølla lover et innholdsrikt program som vanlig, og det hele starter med friluftsgudstjeneste klokka 12.00.

- Under friluftsgudstjenesten skal det være barnedåp og det er tre barn som skal døpes. Det var også tre barn som ble døpt i fjor, og da var det rundt 170 besøkende, sier leder i Foreningen Haugsmølla, Jan Håkon Oppi.

Etter gudstjenesten blir det flere varierte aktiviteter.

- Det blir salg av kaffe og kaker rett etter gudstjenesten. Vi tenner også grillen, og det blir salg av grilltallerken og pølser. For de yngste blir det gullgraving, og pilkasting for de alle som vil. Underholdningen vil Bjørn Spellmann stå for, forteller Oppi.

Foreningen håper også at de skal få malt korn på Mølledagen.

- Ja, vi jobber for å få det til og håper at vi får orden på utstyret fram til søndag. Rundt klokka 15.00 skal det som tidligere år, deles ut Møllepriser. I fjor gikk Mølleprisen til Filadelfia Hof og sokneprest Runar Olsen, forteller Jan Håkon Oppi.

i drift fram til 1987

For de som ikke kjenner Haugsmølla i Hof, så er mølla slik den framstår i dag fra århundreskiftet, og den var i drift fram til 1987. Helt fra middelalderen (1200-tallet) har det vært virksomhet på Møllhaug, som var det gamle navnet på gården, med vann fra Auståa som drivkraft og overgang til elektrisitet, vises en utvikling i møllevirksomheten i Solør. 

Tømmer ble fløtet på Auståa som er en del av Veståvassdraget. I sin tid ble det fløtet store mengder med tømmer, helt oppe fra grensen mellom Våler og Romedal. Alt dette tømmeret passerte over mølledammen på Haug, før det ble ført ut i Glomma. Fløtinga ble nedlagt i 1965.

Mølledammen er blitt brukt som både badeplass og fiskeplass gjennom flere generasjoner. Møllebygningen i bindingsverk er godt bevart der den hviler på sin 1 meter tykke gråsteinsmur.

Haugsmølla representerer et helhetlig miljø som er historisk, dokumenterende og har illustrerende linjer både til eldre tiders gardsdrift, skogbruk og industri. (Kilde: Stiftelsen Haugsmølla).