• SØR-ØSTERDAL MODELLJERNBANEKLUBB: Fra venstre John Vend, Arne Liebak og Bjørn Åke Persson.

Her er det flere togsett og noen av de er riktig gamle. Klubben deltar på utstillinger landet rundt, og har med seg modelljernbanene på tur. 

- Vi er en liten klubb som holder til i Elverum, der vi også har ei vogn vi holder på å restaurere. Vi holder på med ombygging, og det er ikke helt ferdig - men det er i vogna vi holder til, sier Arne Liebak. 

Selv om det fortsatt lages nye modeller, er det de riktig gamle som mest interessante for gutta fra Sør-Østerdal modelljernbaneklubb.

- Vi har togsett fra både 1930 og 1950, og det kjøpes lite nytt kan du si, smiler gjengen.

Utstillingen foregår både lørdag og søndag under SolørMartn nede på Flisa stasjon.

Deler av anlegget skal også være på plass når NRKs Sommertog kommer til Flisa 20. juli, mens en annen del skal være i Elverum når Sommertoget også skal stoppe der. 

- Vi har vært rundt omkring med dette anlegget, vi har vært i Tønsberg, Horten og noen turer i Bergen. Her på SolørMartn har vi vel 4-5 ganger nå og det er alltid trafikk innom for å se og snakke med oss, smiler Liebak.  

Arne Liebak har alltid vært interessert i tog, og det kommer han til å fortsette med.

- Interessen fikk jeg allerede som smågutt, da jeg var på besøk hos bestemor og bestefar på Åbogen på Eidskog og så Stockholms-expressen kjøre forbi. Vi gutta i klubben har samme «sykdommen» alle sammen, og dette finnes det ingen kur for heller, smiler Liebak. 

Sør-Østerdal Modelljernbaneklubb er en lokalavdeling av Norsk Jernbaneklubb.