Åsnes kommune startet med mobilt eldresenter for to år siden, og det var et mål å få med seg hele kommunen. Så langt har ikke vestsiden av Glomma vært med, men nå er det Hof sin tur.

- Tilbudet skulle være mobilt og for hele kommunen, og derfor var det et ønske om at også Hof skulle få dette tilbudet, sier Geir Toverud ved Åsnes Frivilligsentral.

Åslia, Sønsterud og Åsnes Frivilligsentral har så langt vært arenaer for det mobile eldresenteret, og frivilligsentralen er behjelpelig med transport for de som trenger det.

- Helselaget i Hof ble spurt om de kunne tenke seg å være med som arrangør sammen med oss. Helselaget var positive til forslaget, og er villige til å være med å arrangere mobilt eldresenter, sier Åse Lund Støen i Hoffertunet.

Hoffertunet er det nye navnet på Hof bo- og aktivitetssenter. 8. juni fra klokka 12.00 til 14.30 arrangeres det mobilt eldresenter her, og Lund Støen gleder seg veldig til juni nå.

- Det passer jo veldig bra slik at folk får mulighet til å se stedet. Sønsterud kommer til å ha det første mobile eldresenteret etter sommerferien, sier Lund Støen.

En gang i måneden

En gang i måneden er det ønskelig med mobilt eldresenter, og derfor håper initiativtakerne på godt oppmøte i tiden som kommer.

- Oppmøtet har så langt vært gærbra. Det har  vært fullt i Åslia, og det var det også hos oss, sier Geir Toverud.

Han anslår at mellom 40 og 50 har møtt opp på det sosiale samlingspunktet så langt. Morsomt er det å se at de eldre vil reise på arrangementene, og møtes på tvers av grendene.

- Jeg har hørt om folk som har truffet hverandre for første gang på 40 år gjennom mobilt eldresenter, sier Toverud.

Selv om det er godt voksne som er målgruppa, er det ikke noe krav om at de som kommer skal være godt oppe i åra.

- Tilbudet er for alle, men det er klart at det er høy snittalder her. Det er jo hele tanken bak det, sier Toverud.