Forrige demonstrasjon foran Stortinget samlet i overkant av 2.000 mennesker seg for å vise motstand mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sin helomvending i lisensjaktsaken på ulv.

Mandag 30. januar er det duket for en ny og større demonstrasjon, og bussene er allerede satt opp og påmeldingene strømmer på.

- Vi håper det kommer mye folk også nå, slik det gjorde tidligere i januar. Vi er en bred sammen satt gruppe som nå drar i gang en ny demonstrasjon. Gruppa består av jegere, landbruksorganisasjoner, grunneiere, skogorganisasjoner, kommuner og ordførere. Alle disse kommer fra et ganske stort område, alt fra Agder i sør til trønderfylkene i nord. Det blir satt opp busser fra alle fylkene, sier Knut Arne Gjems i NJFF i Hedmark.

ØNSKER EN FORVALTNING

Formålet med denne demonstrasjonen er å vekke Stortinget og politikerne, slik at de kan starte forvaltningen av ulvebestammen.

- Vi ønsker å få en forvaltning av ulven etter at den har vært fredet i 40 år innenfor ulvesonen. Nå mener vi at det er på høy tid for å få en forvaltning også av ulven. Stortingets vilje ble vedtatt 6. juni i fjor da de satte opp et bestandsmål for hvor mye ulv vi skal ha i Norge. Pr. dags dato har vi dobbelt så mye som bestandsmålet som Stortinget vedtok i fjor sommer. Så har vi en håndtering av denne saken i miljø- og klimadepartementet, der satt de helt i ro til siste dagen Stortinget var åpent før jul. Da kommer de og sier at vedtaket Rovviltnemndene hadde fattet var i strid med lovverket. Det mener vi er en dårlig håndtering og dette vedtaket skaper sterk konflikt, sier Knut Arne Gjems og legger til:

- Det er viktig at Stortingets vilje blir fulgt, og derfor går vi nå inn for en demonstrasjon til, sier Gjems.

SKADEFELLINGSLAGENE HAR LAGT NED SITT ARBEIDE

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark og Oppland Bondelag forteller at skadefellingslagene rundt om i Hedmark har lagt ned sitt arbeide, noe som gjør sommeren veldig usikker for bøndene.

- Dette kan vi ikke leve med. Det vil ramme beitenæringen, ikke bare i nærheten av ulvesona, men også utenfor. Beitenæringa i Oppland, Buskerud og kanskje i Sør-Trønderlag kan få ulv i større områder, og når vi i Hedmark samtidig ikke har fungerende skadefellingslag så vil dette styres inn i en katastrofal sommer, sier Erling Aas-Eng.

Han har stor tro på at katastrofen kan avverges ved en ny helomvending fra Vidar Helgesen.

- Man kan ta ut den ulven som er tenkt tatt ut, og så må departementet etterlever Stortingets vedtak. Jeg tror dette er elementært for at systemet oppe å gå igjen. Vi har heller ingen fungerende rovviltnemnd oppe å går i dag, så dette viser hvor betent situasjonen er i dag, sier Erling Aas-Eng.

- HELGESEN DEKKER SEG BAK LOVVERKET

Knut Arne Gjems var også en av initiativtakerne til demonstrasjonene 4. januar og står nå også på for å få med seg mange til hovedstaden mandag 30. januar. 

Gjems har snakket med stasråd Helgesen et par ganger, og Gjems kommer ikke noe nærmere en løsning med Vidar Helgesen.

- Jeg har hatt møte med Vidar Helgesen et par ganger nå, men han forholder seg lovverket som han forsøker å dekke seg bak. Vi mener at det er et rom for fortolkning av dette lovverket, og at det er et større skadepotensiale enn det Helgesen og lovavdelingen har kommet frem til. Vidar Helgesen må finne politiske løsninger og bevise at Regjeringa har handlekraft. Det har han ikke gjort hittil, sier Knut Arne Gjems.

Han synes at Helgesen ikke har gjort det han kan i denne saken.

- Det er klart at Helgesen har liten kjennskap til hvordan dette egentlig er, hvordan det er for befolkningen som lever med dette hver dag. Han har ikke «skoa på seg» for å si det slik. Han forsøker nok å sette seg inn i situasjonen, men det er klart han sitter fjernt i fra det og sitter ikke oppi dette, sier Knut Arne Gjems.

INGEN GARANTI FOR AT STATSRÅDEN SNUR

Erling Aas-Eng forteller at det ikke er noen garanti for at statsråd Helgesen vil snu i saken, men at det er viktig å vise motstand og vise at man ikke er enig i det som nå har blitt resultatet.

- Vi har naturligvis ingen garanti for at vi får Helgesen til å snu. Men vårt sterkeste kort i denne saken er jo folkeopprøret. Det at vi er så mange som ønsker at Vidar Helgesen skal vise handlekraft, må virke inn på han og apparatet rundt, sier Erling Aas-Eng. 

Nå jobbes det med de siste forberedelsene foran demonstrasjonen 30. januar. Gjems forteller at det går an å melde seg på buss både via Facebook og via telefon.Nå tror han at det kommer til å bli flere busser enn det de hadde 4. januar.

- Da hadde vi 18 busser totalt, og jeg tror det kommer til å bli flere nå. Bare rundt i distriktet her, så har vi nå allerede over 230 påmeldt til buss fra Hedmark. Så jeg tror vi kommer til å bli flere enn 4. januar. Denne demonstrasjonen og markeringen er nok noe som kommer til å bli lagt merke til, avslutter Gjems.