Avvik fra Arbeidstilsynet på forholdene ved den gamle brannstasjonen gjorde at Åsnes kommune måtte legge en plan for å forbedre situasjonen for de ansatte. Særlig gikk det på HMS-forhold.

I stedet for å bygge en ny ren brannstasjon ønsket Åsnes kommune å se på mulighetene for å samle flere enheter under ett tak. Det har de fått til når de nye beredskapssenteret på Sundmoen nå snart er klart for bruk.

- Vi har jobbet med beredskapssenteret i fem år. Vi måtte tenke større enn en ren brannstasjon, og inviterte beredskapsetatene i dialog. Vi kom tidlig til en intensjonsavtale med Eidsiva, Politiet og Tollvesenet. Men på grunn av avviket fra Arbeidstilsynet på brannstasjonen hadde vi det travelt, og måtte komme i gang, sier Otto Langmoen som er sektorleder for samfunnsutvikling i Åsnes kommune.

Siden den gang har Eidsiva falt fra, men Sivilforsvaret har til gjengjeld kommet på. Tollvesenet er ikke avklart, men Langmoen håper i det lengste at de skal tegne seg opp på en avtale. Det kan skje fort, og i så fall vil den gamle brannstasjonen bygges om til å huse Tollvesenet. Politi-delen er under bygging nå.

- Klokt å samle enhetene

Mandag var Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) på hedmarksbesøk, hvor hun blant annet deltok på en stor konferanse i Terningen Arena. Åsnes kommune benyttet anledningen til å invitere hun på besøk til det nye beredskapssenteret.

- Dette var et fantastisk flott senter. Her har kommunen vært fremoverlente, og sett på hva vi trenger i fremtiden. Samtidig er beredskapssenteret praktisk og vakkert, sier Smines Tybring-Gjedde.

Åsnes kommune er neppe den eneste kommunen som har samlet flere etater under samme tak på denne måten, men det burde definitivt vært flere som tenkte slik. Dersom Tollvesenet kobler seg på er det bare ambulansen som ikke er lokalisert her av nødetatene. De har tilhold ved legesenter og sykehjem fordi det er mer praktisk.

- Det er jo nettopp dette vi ønsker. En får stordriftsfordelene, samtidig lærer de ansatte av hverandre. At de skal dele kjøkken er veldig bra, sier Smines Tybring-Gjedde.

- Hva imponerte deg mest?

- Det gode initiativet! Åsnes har tenkt veldig riktig. Flott er det også med de mange innslagene av tre. Det hører hjemme her i trefylket Hedmark, sier Smines Tybring-Gjedde.

Kan koste 93 millioner kroner

Åsnes Beredskapssenter blir et flott bygg på Sundmoen. Men prislappen er høy. Langmoen mener likevel at Åsnes kommune har råd.

- Branndelen som kommunen skal bruke koster 50 millioner kroner. Politiets del koster 30 til 35 millioner kroner, og en foreløpig kalkyle av opprusting av den gamle brannstasjonen er 8 millioner kroner. Kommer Tollvesenet til er total prislapp 93 millioner kroner. Så må vi huske at det kommer leieinntekter fra Politiet og Tollvesenet her. Brannstasjonen måtte uansett utbedres, sier Langmoen.

Det er selve brannstasjonen som snart er klar for åpning. Men Åsnes kommune har tenkt lenger. De ønsker å etablere et nasjonalt kompetansesenter for skogbrann i kommunen, og da er landingsplass for helikopter et viktig element. Det er avsatt plass til dette på samme tomt, selv om ikke en slik landingsplass er prosjektert ennå.