• SAMTALEPARTNER: Anne-Karin Bredalen opplever at en samtale er et godt alternativ til lykkepiller.

Leder for Mental Helse i Våler, Anne-Karin Bredalen, sier at folk i Solør som regel har det bra. Likevel mener lederen at pillebruken kan sees på som en quick-fix. 

EKSTREM BRUK 

Effekten disse lykkepillene, eller antidepressiva gir, er svært omdiskutert. Dette mener informasjonsleder Anlov P. Mathiesen i Mental Helse er en faglig og politisk tragedie. 

– Eksplosjonen vi har sett på bruken av slike legemidler er ekstrem, sier han.

Mathiesen hevder dagens psykiske helsevern har sett seg aldeles blind på medisiner. Han sier til NTB at svært mange mennesker med milde depresjoner kan få hjelp gjennom relativt enkle virkemidler. 

- Om de derimot utelukkende settes på medisiner kan det forverre tilstander, sier Mathiesen.

Anne-Karin Bredalen presiserer at bruken av antidepressiva også kan ha andre årsaker og brukes i sammenheng med andre kroppslige plager. Selv har Bredalen brukt antidepressiva mot kroniske smerter. 

Hun synes det er vanskelig å uttale seg om konsekvensene og effekten av den enorme bruken av disse pillene.

Alternative helsetilbud 

Mental Helse mener at alternative former for hjelp og behandling knapt eksisterer idag.

- Det finnes selvsagt unntak og akutte situasjoner der medisiner er vesentlig. Men enkle og velprøvde metoder som aktivitet, kosthold, rutiner, samtaleterapi og planlegging er langt mer effektivt i et stort bilde, sier Anloy Mathiesen. 

Det er Anne-Karin Bredalen enig i. 

- For at bruken av lykkepiller skal gå ned trenger vi å få folk i aktivitet. Dessuten er det å ha en god samtalepartner er et godt alternativ til pillebruk, forteller hun. Mental Helse i Våler har åpent for alle hver tirsdag, og de frivillige opplever at behovet for å snakke med noen er sterkt tilstede. 

- I høst har over 15 stykker vært innom hver tirsdag, forteller hun. 

Selv om folk benytter seg av tilbudet er det likevel ikke alle som ønsker å snakke om sin psykiske helse.

- Det kan være vanskelig å åpne seg opp og dele om vanskelige ting i livet. Det å møte vanskelige ting i livet er fortsatt tabubelagt, forteller Bredalen.