• FORUT FOR SIN TID: Enehtsleder ved Åsnes Sykehjem, Heidi Gjerdrum, mener at sykehjemmet som ble åpent i 1978 var forut for sin tid bygningsmessig.

Åsnes sykehjem var forut for sin tid da det ble åpnet. Det er beskjeden fra virksomhetsleder Heidi Gjerdrum. Det var et moderne sykehjem som ble åpnet på Flisa 18. september i 1978. Margrethe Bredesen har vært med på hele utviklingen, og jobber fortsatt på Åsnes sykehjem.

- Jeg jobbet i Oslo før jeg startet her på Åsnes sykehjem. 28. september er det slutt. Da går jeg av men pensjon, forteller Bredesen.

Men før det skal hun blant annet stå i bresjen for omvisningene på den åpne dagen 18. september.

Nesten 200 ansatte

Komiteen som har jobbet med jubileumsmarkeringen på Åsnes sykehjem gir gjerne Bredesen en stor applaus for innsatsen hun har lagt ned gjennom sine 40 år på arbeidsplassen. Men hun er ikke alene. I dag har sykehjemmet omlag 170 faste ansatte.

- Det har skjedd en enorm utvikling gjennom disse 40 årene, og bygget var veldig bra organisert da det ble bygget. I dag får vi gjerne pasienter rett fra sykehuset som ikke er ferdig behandlet. Vi driver med ganske mye avansert behandling, sier Gjerdrum.

Behovet er et helt annet da enn nå. De som bodde på sykehjemmet for 40 år siden kunne gjerne ha med seg skiene sine på flyttelasset.

- Jeg vet det var folk som gikk på ski rundt bygget her. Slik er det absolutt ikke lenger, smiler Gjerdrum.

To omvisninger

Under jubileumsmarkeringen 18. september blir det omvisning på bygget. En klokka 12.00 og en klokka 16.00 for de som er yrkesaktive.

- Her skal vi ha utstilling av utstyr som ble brukt på sykehjemmet for 40 år siden, og nå. Vi skal ha omvisning på hele huset. Alt fra avdelinger til kapell og vaskeri, sier Gjerdrum.

Tilrettelagte enheter blir selvfølgelig ikke åpen for publikum. Gjerdrum tror det kan være smart å bli med på omvisning for de som ikke kjenner så godt til sykehjemmet.

- Absolutt. Alle er vi jo pårørende i en eller annen fase av livet vårt. For oss er det viktig at pårørende er med og gir tilbakemeldinger og signaler om hvordan vi skal ha sykehjemmet vårt her på Flisa, sier Gjerdrum.

Hun benytter også anledningen til å rose støtteforeningen for den enorme innsatsen de legger ned for sykehjemmet. De bidra med alt fra sosiale aktiviteter til økonomiske midler slik at sykehjemmet får kjøpt inn nødvendig utstyr. Videregående skoler er også en viktig samarbeidspartner for jubilanten.