• 20 KOM: Av 7.329 innbyggere i Åsnes kommune var det 20 som kom på politisk verksted. Kristian Botten Pedersen var likevel fornøyd.
  • AKTIVISERER MANGE: Flisa Allianseidrettslag har ukentlig 500 barn og unge i aktivitet, og Tore Huuse Øwre innledet med å fortelle om idrettslaget.

Tore Huuse Øwre i Flisa Allianseidrettslag innledet mandag kveld til det politiske verkstedet på Bjørkheim. Barn og unge var temaet for det politiske verkstedet hvor også innbyggerne var invitert, og gjennom idrettslaget er rundt 500 barn og unge aktivisert hver uke.

Under mandagens møte var det bare 20 personer som møtte opp, og rundt halvparten av disse hadde politiske verv fra før i Åsnes kommune. Med 7.329 innbyggere i kommunen må vel det kunne kalles et labert oppmøte, men varaordfører Kristian Botten Pedersen var likevel fornøyd.

- Dette var det første politiske verkstedet som var åpent for innbyggerne. Vi hadde slik sett kanskje ikke forventet så mange flere. Da vi har politiske verksteder i kommunen er det ikke så mange politikere som møter opp heller, så bare at så mange politikere kom er fantastisk, sier Botten Pedersen.

Fortalte om idrettslaget

Politikerne i kommunen møtes seks til sju ganger i året for å snakke tverrpolitisk, og mandag kveld fikk de mange innspill. Tore Huuse Øwre fortalte hvordan idrettslaget er bygd opp, og roste kommunen for at de kjøpte tjenester fra laget som gjorde det mulig å ha 2,5 årsverk i arbeid.

- Men vi får null kroner i støtte til aktivitet fra kommunen. De kjøper diverse tjenester av oss, og de ville vært dyrere for kommunen å kjøpe andre steder. Så det er ikke noen støtte i så måte, sa Huuse Øwre til forsamlingen.

Han hadde mye fokus på at samarbeid var viktig for og lykkes i Solør. Særlig i tiden fremover hvor antallet fødte vil gå nedover. Huuse Øwre trakk frem Myrmoen som et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører som har lykkes.

Ønsker en prosjektleder

Forslaget som fikk størst oppmerksomhet mandag var ønsket om en prosjektleder som kunne veilede lag og foreninger i å skrive søknader.

- Det er krevende å søke midler, og stadig strengere dokumentasjonskrav. Jeg er sikker på at en slik stilling ville ha betalt seg selv, og gitt lag og foreninger i kommunen friske midler, sa Huuse Øwre.

Bjørn Benny Åslie i Høyre støttet initiativet, og mente det var noe kommunen burde se på.

- Dette tror jeg det er noe i. Vi må nå se fremover og tenke løsninger, og ikke se bakover, sa Åslie.

Mer fokus på kultur

Andre ting som ble trukket fram for å skape mer trivsel for barn og unge var kultur. Neste år er kulturskolen i Åsnes 40 år, og en skulle gjerne sett at flere brukte tilbudet. Den prosentvise oppslutningen er mer enn dobbelt så stor i kulturskolen i Våler til sammenligning.

- Kanskje er nettopp kulturskole noe som de tre Solør-kommunene burde samarbeide om for å få et bedre tilbud, spurte Huuse Øwre.

Det ble trukket frem at ikke alle barn og unge for komfortable med å drive med idrett, og for disse var kultur, ungdomshus og andre tilbud viktig.

Det var også ønskelig med en bedre oversikt over alt som skjer på kulturfronten i Åsnes kommune. Her ble det trukket frem at hjemmesiden til Åsnes kommune var for dårlig oppdatert, og vanskelig å navigere på.

- Jeg synes dette ble en fin dialog mellom innbyggerne og oss politikere, og nå skal vi ta med oss innspillene videre i de politiske organer. Rådmannen får også referatet. Jeg tror slike møteplasser gjør at Landsbyen Flisa kan utvikle seg videre, sier Botten pedersen.

Lynkjapt årsmøte

I forkant av det politiske verkstedet hadde Flisa grenderåd et ekstraordinært årsmøte. Hele møtet ble gjennomført på seks minutter, og her ble Annika Jönsson Haarr valgt til ny leder.

- Jeg flyttet hit 2. mai med familien, og er glad for å kunne bidra i det samfunnet jeg har bestemt meg for å leve i, sa hun.

Jönsson Harr har bodd i Norge siden 1998, men da i Ålesund og Oslo. Nå har hun og familien flyttet til Åsnes.