Da Innovasjon Norge gikk ut og tilbydde kommunene i fylket faste kontordager hvor de kunne bistå lokalt næringsliv med stort og smått, var ikke Grue kommune sene om å takke ja.

Allerede er tre slike kontordager gjennomført, og to nye står på trappene snart. Dette er henholdsvis 11. september og  30. oktober. Sistnevnte er øremerket for landbruket.

- Vi er veldig fornøyde med ordningen, og dette skaper muligheter for mange i Grue. Har du en idé om som du vil drøfte med Innovasjon Norge kan du gjøre det lokalt her på Kirkenær. Da er terskelen litt lavere enn om en må reise til Hamar, sier Asbjørn Holmen, i Klosser Innovasjon avdeling Grue (tidligere Grue Næringshage).

- Kort veg til gode råd

Haakon Gjems er næringssjef i Grue, og veldig glad for at kommunen takket ja til denne ordningen. Han mener den allerede gir resultater.

- For de som bor her er det kort veg til gode råd. De som har prosjekter hvor de ønsker å søke om midler fra Innovasjon Norge er det selvsagt veldig fordelaktig å kunne møte dem før søknaden sendes, sier Gjems.

Rent formelt disponerer Innovasjon Norge et møterom hos Klosser Innovasjon avdeling Grue, og de som ønsker en prat med Innovasjon Norge setter seg opp på timeliste. For dagen 11. september er det Asbjørn Holmen og Haakon Gjems som er kontaktpersoner, mens for landbruksdagen 30. oktober er det landbrukssjef Siv Thorshaug som tar i mot påmeldinger.

- Vi har mye landbruk i Solør, og tradisjonelt har landbruket vært flinke til å søke om midler. Det til blant annet utvidelse av potetlager og kyllinghus. Innovasjon Norge har vært på banen her, og hjelper garantert flere på veg, sier Gjems.