Det var en ettermiddag i midten av april at mannen i slutten av 20-årene fra Litauen ble stanset av tollvesenet på Åsnes Finnskog. I varebilen som var lastet med alt for tung last, fant tollvesenet 3183 liter øl. Samlet utgjør beslaget 197.980 kroner undratte avgifter. 

Aktor la ned påstand om at mannen dømmes til fengsel i 36 dager, hvorav 12 dager trekkes fra for tiden i varetekt. I aktor ba også om at mannen mister retten til å kjøre bil i Norge de neste to årene, og at varebilen og smuglergodset blir inndratt.

Mannen erkjente straffeskyld da saken kom opp i Sør-Østerdal tingrett. Forsvareren ba om at mannen blir behandlet på mildeste vis og får beholde både førerkortet og varebilen.

Retten kom frem til at mannen skulle dømmes til fengsel i 36 dager for brudd på vegtrafikkloven og tolloven. 14 dager trekkes fra for tiden i varetekt. Mannen mister også retten til å kjøre i Norge de neste to årene. Smuglergodset blir inndratt, men mannen får beholde varebilen.