Solør MCK fortsetter suksessen fra de siste sesongene med å arrangere Norgescup åpning i enduro på Haslemoen. Enduro er kort forklart rally på motorsykkel.  

- Solør MCK kan nok en gang presentere fantastiske vinterløyper på Haslemoen, som i følge de norske eliteførerne er det beste terrenget i Norge. Velpreparerte og flotte løyper fra 0,6 til 8kilometer avhengig av klassene. De aller fleste kjører den lange løypa i 2 timer, sier Roy M. Øwre i Solør MCK. 

Klasseinndelingen er slik: 

- 30 minutters løp for Gjesteklasse BARN

- 60 minutters løp for klasse UNGDOM og UNGDOM 2 – 13 - 16 ÅR

- 60 minutters løp for klasse JENTER og JENTER 2 – 13 - 16 ÅR

- 120 minutters løp for klassene JUNIOR, SENIOR, VETERAN og DAMER + BREDDEKLASSE

Premiering vil være de 3 beste i hver klasse, i ungdomsklassene er det de 5 beste, mens i barneklassen blir alle premiert. 

- Det er en stor og fin parkering i området på den gamle militærflyplassen hvor også parkeringsdepotet er, samt hele løpsadministrasjonen. Start og målgang foregår på flyplassen og alle er hjertelig velkommen og det er gratis inngang, forteller Øwre.