Målet med etableringen er å øke lokalmatproduksjonen, stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

Det er lokalmatnettverket «Mat fra Djupe Skoger» (som er under etablering) ved Tove og Thor Hesbøl, samt Kjersti Rinde Omsted som har tatt initiativet til opprettelsen av REKO-ringen i vårt distrikt. 

Hva er en REKO-RING

REKO er en salg- og distribusjonsmodell for lokalmat, hvor REKO står for rettferdig konsum. REKO-modellen ble opprettet i Finland og har siden opprettelsen i 2013 fått et stort omfang og det er nå 4.000 produsenter og 300.000 kunder som deltar med en omsetning på 40.000.000 euro bare i Finland.

- Tallene kommer fra grunnlegger Thomas Snellman som var her i oktober for å hjelpe Norsk Bonde- og Småbrukarlag i gang med etableringen i Norge. En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side, hvor de opplyser om at de ved et visst tidspunkt samles på ett visst sted for å levere ut varer som kundene på forhånd via Facebook-siden kan bestille, forteller Rinde Omsted. 

REKO-ringens Facebook side fungerer som en kontaktplattform mellom forbrukere og lokale produsenter i området rundt utleveringsplassen, uten mellomledd. 

- Ved å kutte flere mellomledd, sikrer distribusjonsformen økt lønnsomhet for produsenten, samtidig som det tilrettelegger for at kunder som ønsker å kjøpe lokalprodusert mat kan gjøre det på enkel og effektiv måte, fortsetter hun. 

Regler og retningslinjer

Det er 3 grunnprinsipp i en REKO-ring: 

  • Det er ikke tillatt med noen mellomledd i salgsnettverket. Produsentene må selv stå for salg av sine varer
  • Det skal ikke være noen form for medlemsavgift fra hverken produsenter eller kunder. Dette betyr at utleveringsstedet må kunne brukes uten leieavgifter. Administrativt arbeid knyttet til Facebook-siden og utleveringer må baseres på frivillig innsats fra kunder og produsenter
  • Produsenten er selv ansvarlig for og forpliktet til å følge regler i forhold til matsikkerhet og regnskap/skatt

- Utover dette har de ca. 300 ulike REKO-ringene i Skandinavia lagt til andre regler som hver enkelt REKO-ring bestemmer. De fleste ringer har regler om at salgsannonsen må utdype produksjonsmetode i korte trekk, og at det kun er tillatt å selge mat. Noen REKO-ringer tillater også salg av produkter som er knyttet til produksjonen på gården, f.eks. skinn, garn fra egne dyr og grønnsakplanter. Det finnes ingen spesifikke regler i forhold til prising av varer, forteller Rinde Omsted. 

- I anledning oppstarten på Norges fjerde REKO-ring, inviteres produsenter i Kongsvingerregionen til mobiliseringsmøte tirsdag den 13. februar klokka 18.00 hos K+ på Kongsvinger. Vi har opprettet en gruppe på Facebook for Kongsvingerregionen: https://www.facebook.com/groups/rekokongsvinger/ avslutter Kjersti Rinde Omsted.