• OGSÅ VALUTA: På Flisa kan du ta ut svenske kroner, mens i Våler kan du ta ut Euro i uttaksautomatene.

Som kjent har Sparebanken Hedmark kjøpt Sparebank1 Oslo-Akershus, og fra 1. april ble det nye navnet SpareBank1 Østlandet. Selv om banken har blitt betydelig større etter fusjonen er Solør et viktig område for banken. Spekulasjoner i at lokalkontorene i Solør lever utrygt blir tilbakevist.

- I Glåmdalsregionen har SpareBank1 Østlandet syv kontorer, og tre av dem er i Solør. Det eksisterer ingen planer om å endre åpningstider eller legge ned kontorer, sier June S. Vinje, som er regionbanksjef for personmarkedet. 

Røtter tilbake til Hof

Iver Helstad er banksjef for Solør, med ansvar for kontorene i Våler, på Flisa og Kirkenær. Det var nettopp i Solør historien til nå SpareBank1Østlandet startet. Nemlig i Hof Sparebank tilbake i 1845.  

- Blant folk er det litt uklarhet etter fusjonen og vi får mange spørsmål om det. Vi har fått et ekstra bein inn mot Oslo, hvor den største veksten er, men det er viktig for oss å bevare den posisjonen vi har lokalt.  I Solør er det 19 ansatte og vi er en fullverdig bank på både bedrifts- og personmarkedet. Kundene våre lokalt har tilgang på kompetanse fra hele finanshuset, sier Helstad.

Selv om de to bedyrer at det ikke foreligger noen planer om å endre kontorene i Solør, er det ikke lenge siden den samme banken avviklet sitt lokalkontor i Folldal. De to mener at situasjonen i Folldal var en helt annen enn i Solør. Kundetrafikken hadde gått ned og kontoret i Folldal hadde kun åpent noen timer hver uke. Her ble kontoret samlokalisert med kontoret på Alvdal og kundene i Folldal har beholdt sin rådgiver i banken. 

- Vi må tilpasse oss samfunnsutviklingen. Hvor vi til enhver tid skal være lokalisert, er noe vi kontinuerlig vurderer, både strategisk, ut fra kundebehov, av hensyn til bemanning, kostnader og sikkerhet, sier Vinje. 

Nye tekniske løsninger

Vinje kan videre fortelle at kundene tar i bruk nye enkle løsninger og behovene endres i tråd med utviklingen ellers i samfunnet og at banken må følge med i utviklingen. Hun mener tilbudet til kundene er bedre enn noen gang. I tillegg til å være lokalt tilstede, tilbys det stadig nye og gode nett- og selvbetjeningsløsninger. 

- Kundene får tilbud om møter via nett, der kunden kan sitte ved sin egen PC og etter avtale tilbys rådgivings- møter utenom ordinær åpningstid. Vårt mål er å bidra til en enklere hverdagsøkonomi for kundene våre. Vi tror vinneren er den som tilbyr enkle og gode løsninger til kundene, sier Vinje.   

Som den første banken i Norge starter SpareBank1 Østlandet med kundeutbytte. Det skjer fra 1. januar 2018. Årsaken til at banken starter med dette er at de ønsker å dele overskuddet med kundene sine. Årlig gir banken bort store summer i gaver til samfunnsnyttige formål, nå har de i tillegg et ønske om å dele overskuddet med kundene.  For mer informasjon anbefaler Helstad og Vinje vi å gå inn på bankens nettsider. 

Etter at DNB avviklet sitt kontor på Flisa, har banken fått mange nye kunder.  Det tror de to er nettopp fordi banken er lokal.  

- Klart det betyr mye for kundene å kontakte en de kjenner og har en god relasjon til, ved viktige hendelser i livet. Ofte betyr det vel så mye som prisene, sier Helstad.