Det første ordinære årsmøtet i Innlandet Høyre skal være i Hafjell 10. februar, og valgkomiteen har innstilt Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud som regionlagets første leder.

- Det har vært en god prosess og det er gledelig at så mange kandidater har sagt seg villig til å la seg vurdere i prosessen, sier lederen av valgkomiteen, Audun Blegen fra Vestre Toten til Hamar Arbeiderblad.

Svenkerud er i dag leder i Hedmark Høyre, og får altså tillit fra valgkomiteen. 

Som første nestleder innstiller komiteen på Magnhild Huseby Bolstad fra Sør-Aurdal. Bolstad har tidligere sittet i arbeidsutvalget i Oppland Høyre, og sitter i kommunestyret i Sør-Aurdal. Sammen med Svenkerud vil Huseby Bolstad få plass i Høyres sentralstyre. Som andre nestleder innstiller komiteen på Kai Ove Berg fra Ringsaker.