Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, på 19 prosent. Også den sesongjusterte ledigheten falt noe i mai måned.

Lav ledighet i Hamar og Ringsaker

I mai var det Tynset som hadde fylkets laveste ledighet med 0,4 prosent. Trysil hadde høyest ledighet med 3,8 prosent.

– Av de store kommunene i Hedmark var det Ringsaker og Hamar som hadde lavest ledighet med henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent. Sammenlignet med mai i fjor var det særlig Ringsaker som hadde en stor nedgang i antall helt ledige. Her var det 68 færre ledige, som tilsvarer en nedgang på 22 prosent, sier Emilsen.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Det var lavere ledighet innen nesten alle yrkesgrupper i forhold til i mai i fjor. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid med 216 personer. Dette er likevel 44 færre ledige enn i samme måned i fjor. Ellers fortsatte den fine utviklingen innen industriarbeid med 46 færre helt ledige personer, som tilsvarer en nedgang på 22 prosent. Innen denne yrkesgruppen er det nå 166 helt ledige personer.

Fortsatt stor stillingstilgang i Hedmark

I Hedmark var det i mai måned en tilgang på 1.047 ledige stillinger. Flest nye ledige stillinger var det som vanlig innen helse, pleie og omsorg med 208 stillinger.

– Halvparten av de nye stillingene i fylket befant seg i Hamar og Ringsaker. At ledigheten er lav og stillingstilgangen stor i de to største kommunene våre, er viktige faktorer for å holde ledigheten i fylket vårt på et lavt nivå, avslutter Emilsen.

50 PROSENT ØKNING I VÅLER

Tallene for Solør pr mai:  

Grue - 48 helt ledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken, det er 8 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 14 prosents nedgang.

Åsnes - 70 helt ledige, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken, det er 12 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 15 prosents nedgang.

Våler - 54 helt ledige, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, det er 18 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 50 prosents økning.