Ved utgangen av august var det registrert 2.217 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 3,1 prosent. 

– Ledigheten har ikke vært på et så lavt nivå siden 2008, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Kommunen som hadde den største nedgangen i forhold til august i fjor var Åsnes, med 34 prosent nedgang, men for alle de tre Solør-kommunene ser tallene vesentlig bedre ut nå enn hva de gjorde i fjor.

Ved utgangen av august var det i Grue 61 helt arbeidsledige, i Åsnes 95 og i Våler 40. Dette utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Grue, 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Åsnes og 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Våler.

Tilgang på langt flere stillinger

I Hedmark var det i august måned en tilgang på 634 ledige stillinger. Dette er 52 prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor. Flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 183 nye stillinger. Dette er en økning på 70 prosent i forhold til i august i fjor.

– Det er stor stillingstilgang innen mange yrkesgrupper både i Hedmark og tilgrensende fylker. Dette gir arbeidsledige gode muligheter til å skaffe seg jobb ved å være mobile, sier Lien.

Kommunene som kommer dårligst ut i Hedmark da det gjelder antall arbeidsledige målt i forhold til arbeidsstyrken er Trysil og Kongsvinger. I Trysil gikk 3,9 prosent av arbeidsstyrken ledig ved utgangen av august, mens tallet for Kongsvinger var 3,1.

Fakta

Helt arbeidsledige i Solør:

  • Grue: 61 personer
  • Åsnes: 95 personer
  • Våler: 40 personer