Det hadde kommet inn 23 forslag til tiltak og av disse var det 16 forslag som fikk penger i vårens tildeling. Antall forslag viser at det er stor aktivitet i grendene, og viljen til å utføre arbeid for fellesskapets beste er stort.

I tillegg til over 270.000 til de 16 tiltakene, ble det også delt ut 20.000 kroner til hvert grenderåd, som de selv avgjør bruken av.

Her en en oversikt over tiltak og tildelte midler.

Hof grenderåd:

- Videreutvikle tilbudet i fellesbadstua i Åslia - 45.000

- Ung Husflid, knivblokk - 4.870

Flisa grenderåd:

- Gapahuk Flisa Terasse til friområde 3, del av prosjekt - 10.000

- Treningsapparat Nergrenda strand - 15.000

- Stor huske Flisa sentrum (familieparken) - 40.000

Gjesåsen grenderåd:

- Flytebrygge Baksjøen - 15.000

- Lekeapparat SFO/FAU/Krokmoen vel - 30.000

- Skøytebane og volleyballbane, Idrettsparken - 35.000

Hof/Åsnes Finnskog grenderåd:

- Finnskogtreff for pensjonister - 10.000

- Omkledningsrom badeplass, Vermundsjøen - 10.000

- Rastebord ved Velta - 3.000

- Gapahuk Bakken nær Klinten - 10.000

- Komfyrer felleshus Finnskogen, Kilskula

Felles tiltak:

- Blomster i Kaffegata - 15.000

- Ferieklubben Åsnes, «felles spleiselag» - 10.000

Totalt ble det altså delt ut 270.370 kroner til disse tiltakene. Det gjenstår 200.000 av årets bevilgning, som skal tildeles til høsten.

alle grenderåd ser familieparken som positiv

Et av tiltakene som fikk tildelt penger, er Flisa familiepark som fikk 40.000 kroner til stor huske.

Reidun Reikerås i Flisa familiepark er veldig glad for pengene, men de trenger enda mer for å gå til innkjøp av huske for de litt større barna.

- Vi trenger totalt 76.000-111.000 kroner, avhengig av hvilken huske vi velger. Prisen blir så høy grunnet graving og fallunderlag/dekke. Vi vurderer å ha en konkurranse eller be om innspill fra barn i aktuell aldersgruppe, for å velge type huske, forteller Reikerås.

Tiltakspengene som nå er delt ut, er etter prioritering fra Landsbyen Flisa, hvor alle grenderåd er representert.

- Jeg hørte på grenderådsmøte tidligere i uka, at de andre grenderådene også ser familieparken som veldig positiv. Den blir benyttet av mange, og derfor fikk vi så mye penger nå, sier en fornøyd Reikerås.