Siden oppstarten i 1992 har lyttertallene gått opp og ned. Likevel tror Bjørn-Martin Brandett at SolørRadioen hele veien har vært viktig for lokalbefolkningen i Solør. 

– Jeg håper at det er en viktig arena, og at innholdet kan bety noe for folk. Både når det gjelder underholdning og informasjon. Vi setter ikke dagsorden, men spiller på lag med lokalsamfunnet. Hvis du skal vite hva som skjer i Solør, så bør du høre på SolørRadioen, sier han. 

ØKENDE LYTTERTALL 

Lyttertallene fra Kantar TNS måler oppslutning i eget område. SolørRadioen måles i Våler, Åsnes og Grue. Daglig lytter 36 prosent av innbyggerne, ukentlig 59 prosent og månedlig 71 prosent. I antall lyttere betyr det at SolørRadioen har over 8.000 ukentlige lyttere. 

– Hvorfor vi lykkes har nok lytterne bedre svar på enn meg. Men vi har jobbet langsiktig og funnet en profil som fungerer i dette området. Vi følger med på det som skjer i Solør, og prøver å være tilstede på flest mulig arenaer. Uten det lokale innholdet på lufta hadde vi neppe lykkes. Vi vet også at SolørRadioen pluss har mange lyttere, og særlig blant de godt voksne lytterne, sier Brandett. 

RADIO PÅ BYGDA

Å drive radio på et lite sted er en kunst, og det gjelder å forstå kulturen og folka for å lage best mulig innhold. 

– Vi kan ikke drive slik de gjør i storbyene. På et lite sted er man opptatt av det som skjer i nærmiljøet, og er kanskje ikke like opptatt av de store sakene på verdensbasis. Vi er et rolig folkeslag som stresser lite. Vi har nok med det vi har, og de fleste er patrioter, sier Bjørn-Martin Brandett. 

FREMTIDEN

Det gir en stor fordel å være alene på FM. Samtidig hadde SolørRadioen gode lyttertall før de nasjonale kanalene rømte FM-båndet. 

– Vi var faktisk på høyde med P4 og var vesentlig større enn Radio Norge da de forsvant. Dessverre måles ikke hvor mange som lytter på oss via DAB, men det er innlysende at vi vil miste lyttere om vi må av FM i 2022. Nå venter vi spent på hva politikerne bestemmer i denne saken. Foruten konkurransefortrinnet, som de nasjonale kanalene selv har skapt, finnes det ingen gode grunner til å slukke FM, sier Bjørn-Martin Brandett.