Stadig flere rammes av KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom har etter hvert blitt en folkesykdom og over 200.000 nordmenn har trolig sykdommen. Folkehelseprofilene til Åsnes og Våler kommunene tilsier at KOLS og lungelidelser er en av kommunenes folkehelseutfordringer.

- KOLS er forbundet med mye stigma. Mange har den oppfatningen at sykdommen er selvforskyldt. Selv om det er mange røykere blant dem som får KOLS, så kan selv ikke-røykere få diagnosen. KOLS kan ikke helbredes, men røykestopp, medisinering og trening kan bedre symptomene slik at pasientene får et bedre liv, forteller Hilde Røysland. 

lære å mestre livet med kols

Tirsdag 12. juni klokka 10.30 til 14.00 på kommunelokalet i Våler, kan du få faglig informasjon  fra helsepersonell, du vil treffe andre med lungesykdom og få mulighet til å utveksle erfaringer. 

- Gjennom kurset ønsker vi å bidra til at personer med KOLS og andre lungelidelser kan lære å mestre livet med sykdom. Man får møte andre med lungesykdom og får mulighet til å utveksle erfaringer. Fokus blir å øke deres kunnskap om sykdommen samt deres ressurser til å mestre utfordringene som sykdommen kan gi. Temaer blir pustemestring, energiøkonomisering og trening samt kronisk lungesykdom og psykisk helse. Vi ønsker at deltakerne skal lære å leve bedre med sykdommen, sier Røysland. 

Legehenvisning er ikke nødvendig for å delta på kurset og kurset er gratis. 

- Påmelding eller spørsmål kan sendes på epost til hilde.roysland@asnes.kommune.no eller ved å ringe 489 48 446. Påmeldingsfrist er i utgangspunktet onsdag 6. juni, men vi er fleksible på det, avslutter Hilde Røysland.