«Lærings- og mestringskurs for deg som har eller har hatt kreft» holdes minst en gang årlig.

- Har vi mange nok deltagere, kjører vi kurset både vår og høst. Vi har hatt 4-5 kurs tidligere og det må være minimum 4 deltagere for at vi skal gjennomføre det. Det aller første kurset vi hadde, var det 9 deltagere på - men det ble for mange. Det ideelle er 4-6 deltagere, da får deltagerne best kontakt med hverandre. Alle har behov for å prate med folk i samme situasjon, sier Flisvang. 

Det blir introduksjon og samtaler om spesifikke tema og lett treningsaktivitet og avspenning.

- De som har vært med på kurset tidligere, synes det er bra med forskjellige temaer. «Fatigue» som er et utmattelsessyndrom for eksempel, er ganske naturlig å få etter behandling. Noen opplever det lengre enn andre, mens andre blir aldri kvitt det. Dette er et viktig tema å snakke om. Kosthold er også viktig å snakke om i forhold til behandling og også fysisk aktivitet har kommet mer og mer på banen i forbindelse med kreftbehandling. Du vil takle behandlingen bedre hvis du klarer å være litt i fysisk aktivitet underveis. Vi snakker også mye om psykiske reaksjoner og mestring, noe som er kjempeviktig! Det er viktig å lære å takle egne reaksjoner, og se og lære at andre også reagerer på samme måte. Mestringsstrategier er også viktig å ha med seg, og på avslutningen har vi også med pårørende. Kreft rammer jo ikke bare den som blir dårlig, men familien og alle rundt også, forklarer Flisvang. 

- kurset var veldig nyttig

Kurset er for de som har eller har hatt kreft. 

- Ja, dette er for de som akkurat har fått diagnosen, de som er under behandling og de som er ferdig med behandlingen. Tilbakemeldingene fra tidligere deltagere, er at kurset var veldig nyttig! Det er veldig nyttig å komme sammen med andre som har gjennomgått det samme, og selv om de kanskje har forskjellige diagnoser er det alltid nyttig og prates sammen. Andre tilbakemeldinger er at det er nyttig med tips fra andre i samme situasjon og at det er normalt at vi alle reagerer på forskjellige måter, sier Flisvang. 

Kurset holdes på Åsnes helsestasjon på Flisa. I tillegg til Flisvang er Gunvor Husberg Aaslie, som er fysioterapeut og frisklivsveileder, også kursleder. 

Tidspunkt for samlingene og tema:

1. Torsdag 22. mars - Velkommen/Fatigue

2. Torsdag 5. april - Kosthold

3. Torsdag 12. april - Fysisk aktivitet

4. Torsdag 19. april - Psykiske reaksjoner/mestring

5. Torsdag 26. april - Avslutning/pårørende - pårørende er velkomne. 

- Vil du melde deg på eller har spørsmål, kan du sende epost til Brit.Toril.Flisvang@vaaler-he.kommune.no eller BritToril.Flisvang@asnes.kommune.no eller på telefon 488 81 965, sier Flisvang.