• SATSER I VÅLER: Fabrikksjef Espen Sørlie og hovedtilitsvalgt hos Nortura Samvirkekylling i Våler. Bedriften har de siste årene gjort store investeringer ved sine tre avdelinger i Våler.
  • VIKTIG ARBEID: Kultursjef Cathrine Hagen (til venstre) og ordfører Lise Berger Svenkerud delte ut kulturprisen, som i år gikk til Trond Burud for hans viktige arbeid med kulturformidling på Finnskogen. Burud var ikke tilstede.

Tradisjonen tro ble prisene for årets bedrift, årets ildsjel og kulturprisen delt ut, lørdag ettermiddag under Vålerdagene. De ulike juryene kunne melde om mange verdige kandidater til årets kommunale prisdryss i Våler.

Årets bedrift gikk til Nortura Samvirkekylling som siden oppstarten på 70-tallet har vært en viktig arbeidsplasss i Våler.

STORE INVESTERINGER

- Bedriften har de siste årene gjort investeringer i 100 millioner-klassen i Våler, og er en viktig bidragsyter i bygda, sa næringssjef Arild Lande, i sin begrunnelse.  Prisen ble tatt imot av fabrikksjef Espen Sørli. 

Kulturprisen gikk til forfatter Trond Burud i Risberget. Han var ikke tilstede på utdelingen, men vil få prisen overrakt ved en senere anlending. 

- Burud har vært en viktig del av kulturlivet i Våler i lang tid. Hans interesse for livet på Finnskogen formidlet til oss på mange måter, blant annet gjennom tre bokutgivelser, sa ordfører Lise Berger Svenkerud. 

SKAPER TRIVSEL

Årets ildsjel pris ble delt ut til Støtteforeningen ved Våler Omsorgssenter ved Haldis Magnes. Hun har vært med i foreningen siden starten og har vært en viktig bidragsyter for trivsel for beboerne på omsorgssenter i en årrekke. 

Magnes ble tatt fullstendig på senga da navnet hennes ble lest opp. I tillegg til selve prisen, fikk foreningen en sjekk på 3000 kroner fra Våler kommune.