• FORBUNDSSTYRET: Tommy Mortensen, Arild Gjertsen, Bergfinn Alund, Tina Dyrstad Fossdal, Knut Arne Gjems, Bjørn F Mathiesen, Johnny Andersen, Line Andersen, Ole Martin Meland, Vidar Nilsen, Ann Eva Isaksen, Sara Behzadzadeh, Bjarte Erstad, Alf Inge Røyrvik.

NJFF er interesseorganisasjonen for landets jegere og fiskere. Hvert tredje år arrangeres landsmøte der også det kommende forbundstyret blir valgt. Denne gangen var det hard kamp om plassene i styret, noe som er et sunnhetstegn i en levende organisasjon. 

Styret skal settes sammen med et øye til en rettferdig og fornuftig geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig representasjon. I tillegg skal de ulike interessefeltene i forbundet ivaretas. Det valgte styret synes å ivareta alle disse hensynene på en god måte. Landsmøtet ga tydelige signaler i viktige saker for organisasjonen som lakseforvaltning, rovviltforvaltning, rekrutteringsarbeidet, kvinnesatsingen og mye annet.

Knut Arne Gjems fra Gjesåsen ble valgt til ny leder. Han har erfaring fra Hedmark som fylkesleder i NJFF, samt at han har sittet en periode i forbundsstyret. Begge nestlederne kommer fra det forrige forbundsstyret, og bærer med seg nyttig erfaring inn i det nye styret. 

Dette er det nye forbundsstyret:

 • Leder  Knut Arne Gjems, Hedmark 

 • 1. Nestleder  Arild Gjertsen, Sør Trøndelag 

 • 2. nestleder   Ann Eva Isaksen, Troms

 • Styremedlem  Tina Dyrstad Fossdal, Vest Agder 

 • Styremedlem  Line Johansen, Buskerud

 • Styremedlem  Bjarte Erstad, Hordaland 

 • Styremedlem  Bjørn F Mathiesen, Akershus

 • Styremedlem  Ole Martin Meland, Telemark

 • Styremedlem  Bergfinn Alund, Oppland

 • 1. varamedlem   Johnny F Andersen, Akershus

 • 2. Varamedlem  Sara Behzadzadeh, Hordaland

 • 3. varamedlem  Alf Erik Røyrvik, Sogn og Fjordane

 • 4. varamedlem  Tommy Mortensen, Troms